• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  12.06.2022
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4591951
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
Ledig stilling

Alver kommune

Sjukepleiar natt- 70 % fast stilling, Knarvik sjukeheim

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Vi ønskjer å styrke sjukepleiardekninga på natt og søkjer derfor no etter ein sjukepleiar til 70 % fast stilling på natt, med arbeid kvar 3. helg. 

Knarvik sjukeheim, avdeling 3

Knarvik sjukeheim er lokalisert sentralt i Knarvik. Det er plass til 72 pasientar fordelt på 3 avdelingar. Stillinga vil være organisert under avdeling 3, men ha arbeidsstad på alle avdelingar på natt.

 • Avdeling 1 ved Knarvik sjukeheim har hovudsakleg langtidsplassar
 • Avdeling 2 ved Knarvik sjukeheim har tre grupper: ei for kortid- og rehabilitering, ei for dei som lever med demens, og ei for dei som har somatisk sjukdom
 • Avdeling 3 ved Knarvik sjukeheim er ein kortidsavdeling som har pasienter med samansette utfordringar og forskjellige aldersgrupper

 

Arbeidsoppgåver

 • Sjukepleiefagleg ansvar på natt
 • Omsorgsfull og fagleg forsvarleg sjukepleie etter gjeldande lovverk og interne rutiner
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Veiledning av studentar, lærlingar og kolleger.
 • Samarbeid med pårørande, og på tvers av tjenestane i kommunen
 • Være ein pådrivar i avdelinga for å sikre gode tjenestar til pasientane
 • Være aktiv pådrivar for at pasientane våre får brukt sine eigne ressursar

Kompetansekrav

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg
 • Dersom du er utdanna uanfor Norden treng du godkjend B2 - test
 • Personlege eigenskaper vil bli vektlagt

Ønskt kompetanse

Vidareutdanning innen demens eller geriatri.

Kven er du?

Vi søkjer etter ein sjukepleiar som møter utfordringar i arbeidet med engasjement, handlekraft og som er fagleg trygg. Du er nysgjerrig på faget, ønskjer å lære noko nytt kvar dag og trivst med å arbeide med brukarar med komplekse helseutfordringar. Du er ein som lett får oversikt over arbeidsoppgåvene, og klarer å sjå heilhetsbilete og prioritere i en travel kvardag. Vi ser etter ein sjukepleiar som i tilleg til å være tydeleg også klarer å sjå den enkelte pasient, pårørande og kollega. Du er ein bidragsyter i arbeidsmiljøet, er fleksibel og jobbar godt i team

Vi tilbyr

 • Spennande og faglig utfordrande arbeidsoppgåver
 • Lønn- og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov-og avtaleverk
 • Rekrutteringstillegg på kr 50.000,- mot to års bindingstid ved tiltrede
 • Sjukepleiar på natt har også kr 18.000,- i tillegg pr år i 100 % stilling

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede. 

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  12.06.2022
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4591951
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune