• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  26.05.2022
 • Sted:
  RONG
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  RONG
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4619537
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
Ledig stilling

Øygarden kommune

Sjukepleiar natt 66,5% , Tednebakkane omsorgssenter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om Tednebakkane omsorgssenter:

Tednebakkkane Omsorgssenter ligger i naturskjøne omgjevnadar med utsikt mot Hjeltefjorden på Rong i Øygarden. På Tednebakkane omsorgssenter er det to avdelingar, somatisk- og demens. På demensavdelinga er det 20 rom fordelt på 3 bueiningar. På somatisk avdeling er det 28 rom som er fordelt på 4 bueiningar. Totalt er det plass til 48 bebuarar på huset. Vi har eige kjøken og kantine. Fagdekninga er god og trivselen høg. Frå mai er vi i gong med ein spanende omstilling der ein post skal byggjast om til ein forsterka avdeling. Ønskjer du å væra ein del av vårt trivelege felleskap, er du hjarteleg velkomen til å søkje jobb hos oss.

Vi har no ledig:

66,5% fast nattstilling som sjukepleiar, der 20% av stillinga er knytta til timebank.

Stillinga er ledig fom 01.07.2022

Ved internt opprykk blir anna stillingsbrøk ledig

 

Arbeidsoppgåver:

 • Utføre heilhetleg omsorg og pleie av bebuarane ved sjukeheimen.
 • Ivareta pasientane sine individuelle behov
 • Kartleggje, vurdere og igongsetje målretta sjukepleietiltak.
 • Tverrfagleg samarbeid for å sikra ein god pasientbehandling.
 • Dokumentasjon
 • Medikamenthandtering.

 

Kvalifikasjonar: 

 • Autorisasjon som sjukepleiar
 • Gode kunnskapar i norsk munnleg og skriftleg
 • Må kunne beherska dei vanligste dataverktøy

 Personlege eigenskapar:

 • Open, lojal og påliteleg
 • Har god evne til etisk refleksjon
 • Du likar å bruke heile spekteret i sjukepleiarfaget, er nysgjerrig på videreutvikling, og liker faglege utfordringar.
 • Du trivast med å ta faglege avgjersler og har eit naturleg fokus på å bidra til at alle har ein god arbeidskvardag.
 • Du er positiv, kreativ og ser moglegheiter.
 • Personleg eignaheit for stillinga vektleggjast.

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Støttende og engasjert leiing

 

 Anna:

 • Stillinga inngår som del av årsplan 
 • Sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar i fast turnus er løna kr 35.000,- pr. år over gjeldande tariff.
 • Sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar i fast turnus på natt får eit tillegg på kr 40.000,- ( justert etter st. %)

 

Kontakt:

May Britt Ellingsen avdelingsleiar demens Tlf 98 65 36 44

mail: May-Britt.Ellingsen@oygarden.kommune.no

 

Britt Pedersen einingsleiar Tlf 40 06 91 41

Mail: britt.pedersen@oygarden.kommune.no

 

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  26.05.2022
 • Sted:
  RONG
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  RONG
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4619537
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune