Detaljer

 • Bedrift
  Vaksdal kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2021
 • Sted:
  DALEKVAM
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  DALEKVAM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3327501
 • Se her for andre jobber fra Vaksdal kommune

Sjukepleiar i natt-team, heimesjukepleien

Vaksdal kommune har ledig 62,4% fast stilling som sjukepleiar på natt.

Arbeidsstad

Heimesjukepleien i Vaksdal.

Om heimesjukepleien

Heimesjukepleien har base på Dale, og dekkjer heile kommunen. Me skal leggje til rette for at flest mogleg kan bu lengst mogleg heime. Det gjer me gjennom å leggje til rette for eigenmeistring og sjølvstende, ved å byggje på brukaren sine eigne ressursar. Me har brukarar i alle alderstrinn, og arbeidskvardagen vår er allsidig og spanande.

Som nattevakt i heimesjukepleien vert du ein del av eit natt-team. Det er to på vakt i heimesjukepleien, og ein samarbeider også med andre avdelingar i kommunen.
Ein har base på Dale, og køyrer rundt til brukarar på ulike oppdrag i løpet av natta. Ein reiser både sjølvstendig og i team på to, alt etter type oppgåve og tid på vakta.

Arbeidsoppgåver vil blant anna vera

 • Gje støtte og vegleiing til brukar og pårørande
 • Omsorg og pleie
 • Palliasjon i heimen

Krav til kompetanse

 • Autorisasjon som sjukepleiar, anna treårig høgskuleutdanning kan også bli vurdert
 • Du må ha førarkort klasse B
 • Godkjend politiattest må leggast fram ved tilsetjing

Personlege eigenskapar

 • Som nattevakt må du vera fagleg trygg og kunne ta vanskelege vurderingar sjølvstendig
 • Du må like å arbeide åleine, og samstundes ha evne til godt samarbeid i eit lite team
 • Som nattevakt i eit lite arbeidsmiljø er det særleg viktig å vera tilpassingsdyktig, raus og fleksibel
 • Utviklings- og løysingsorientert
 • Evnar å sjå heilskapen i tenesteproduksjon og vera med å utvikle dei ulike fagmiljøa
 • Likar utfordringar, samt å finne dei gode løysingane
 • Evnar å bidra til eit godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima mellom tilsette, pasientane og pårørande.

Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Lønsvilkår

 • Etter gjeldande lov- og avtaleverk.

Vaksdal kommune kan tilby

 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Slik søkjer du:

Klikk "send søknad" og følg vidare instruksjonar.

For tilsette som søkjer på stilling, må opprette nytt brukarnamn og passord. 

Treng du hjelp, kan du venda deg til Innbyggjarservice tlf: 56 59 44 00, eller personalavdelinga tlf: 95 52 75 04