• Bedrift
  Ål Kommune
 • Søknadsfrist
  18.04.2021
 • Sted:
  ÅL
 • Stillingsfunksjon:
  Helsepersonell
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  ÅL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3710414
 • Se her for andre jobber fra Ål Kommune

Sjukepleiar i heimetenesta

Ål Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ål kommune er en utviklingsorientert arbeidsgiver for 650 engasjerte medarbeidere som er opptatt av å gi tjenester av høy kvalitet til alle innbyggere, unge som gamle. Ål kommune er rangert blant de 10 beste norske kommuner i UNICEFs rapport om kvaliteten i barns oppvekst- og levekår. Ål kommune fokuserer på stadig bedre læring, tverrfaglig arbeid i kompetente fagmiljø og digitalisering av Ål kommune sitt pedagogiske tilbod. Helse- og omsorgssektoren er ein fagleg sterk og utviklingsorientert sektor, som driv spennande prosjekt med dagsaktuelle tema i fokus, som velferdsteknologi, aldersvennlige samfunn og ferdighetstrening for autorisert helsepersonell. Ål er kåra som ein av dei beste kulturkommunene i landet, kulturhuset tilbyr spanande og variert program for heile Hallingdal.

Sjukepleiar - inntil 100 % fast stilling

Tek du initiativ, sjølvstendig ansvar og har eit klinisk blikk for å oppdage tidlige sjukdomteikn?
Ønskjer du å vere med å utvikle alternative tenester som, kvardagsrehabilitering, - meistring, og velferdsteknologiske løysingar?

Då treng vi deg! Anten du har erfaring eller du er nyutdanna - her hjå oss får du god opplæring og rettleiing.

Vi har ledig inntil 100 % fast stilling som offentleg godkjent sjukepleiar i heimetenesta.

Ål helsesenter består av både heimesjukepleie, omsorgsbustader og korttids- og langtidsavdeling. Ål legekontor, Hallingdal sjukestugu og prehospitale tenester er samlokalisert med Ål helsesenter. Det er eit godt samarbeid med frivillige og Frivilligsentralen. Heimtenesta har ca 36 årsverk. Heimetenesta si brukargrupper er samansett, men dei fleste av våre brukarar er eldre. Vi har stort fokus på fag, kvalitet og utvikling. Du kan rekne med varierte og spennande jobb - i eit arbeidsmiljø med engasjerte og fagleg dyktige medarbeidarar. Tverrfaglig samarbeid står i fokus. Det er tett samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut og legetenesta om den einskilde brukaren. Kommunen har stor fokus tilrettelagt aktivitet og gode opplevingar for pasientane.

Arbeidsoppgåver

- gje heilskapleg og individuell omsorg gjennom tett tverrfagleg samarbeid
- tett og godt samarbeid med pasientar og pårørande
- vere aktiv pådrivar for å skape godt fagmiljø og samarbeid mellom faggrupper
- kontinuerleg forbetrings- og utviklingsarbeid
- rettleie studentar, elevar og medarbeidarar

Kvalifikasjonar

- har norsk autorisasjon som sjukepleiar, gjerne med relevant vidareutdanning (klinisk avansert, rehabilitering, geriatri, psykiatri og demens)
- har gode norskkunnskapar og datakunnskapar
- vil vere aktiv bidragsyter til kunnskapsbasert praksis og utvikle egen arbeidsplass

Personlege eigenskapar

- tek initiativ og kan ta sjølvstendig ansvar
- evnar til å gje tryggleik gjennom god, fagleg omsorg.
- er fleksibel, samarbeidsvillig og har evne til nytenking
- trivst med utfordringar og er løysingsorientert

Det blir lagt stor vekt på personlege eigenskapar

Me tilbyr

- todelt turnus (eigen nattevaktsturnus)
- fagleg spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
- høgt fagleg nivå og god fagdekking
- høve til fagleg og personleg utvikling.
- internundervisning og faglig påfyll.
- full barnehagedekning i kommunen
- hjelp til å skaffe bustad
- lønn og arbeidsvilkår i samsvar til lov og avtaleverk, samt rekrutteringstillegg
- pensjonsordning i KLP

Politiattest

I Ål kommune må alle som skal arbeide innan helse og omsorg vise fram godkjent politiattest, som er nyare enn 3
månader ved tilsetting.

For mer informasjon, kontakt Marie Louise C Skråmestø, avdelingsleiar

959 46 212

Søknadsfrist 18. april 2021

 
 • Bedrift
  Ål Kommune
 • Søknadsfrist
  18.04.2021
 • Sted:
  ÅL
 • Stillingsfunksjon:
  Helsepersonell
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  ÅL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3710414
 • Se her for andre jobber fra Ål Kommune