• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  20.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4841346
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 29.10.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Alver kommune

Sjukepleiar eller vernepleiar i 30% eller 80% på natt

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingane

Me har no ledig to spanande nyoppretta stillingar som våken nattevakt. Stillingane vil ha base i Kvernhusmyrane bufellesskap i Knarvik og vil i tillegg ha faste oppdrag utanom bufellesskapet, samt vere i beredskap for andre tenestemottakarar. Stillingane vil og vera bakvakt for nokon boligar. Oppdraga vil vere i området rundt Knarvik.

Vaktene er for tida på 9,75t. Spesifiser i søkaden din kva stilling som er aktuell for deg. 

Om arbeidsplassen

Habiliteringstenester i Alver kommune gjev tenester til personar med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gjeve som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlasting for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Under habiliteringstenestene finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan.

Om Kvernhusmyrane bufellesskap

Kvernhusmyrane bufellesskap er heimen til 6 personar med nedsett funksjonsevne, som har behov for rettleiing hjelp og tilsyn på natt. Målet er å gje tenester av høg kvalitet for å sikre ein best mogleg kvardag for den einskilde.

Arbeidsoppgåver

 • Direkte miljøarbeid med tjenestemottakere
 • Legemiddelhåndtering
 • Oppfølging av vedtak etter kap. 9
 • Praktiske gjøremål i bolig
 • Bidra til eit godt omdømme gjennom god service ovenfor tjenestemottaker 
 • Følge lokale retningslinjer og arbeidsinstruks for arbeid på natt
 • Dokumentasjon gjennom profil

Kompetansekrav

 • Autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar
 • God norsk skriftleg og munnleg formidlingsevne
 • Sertifikat klasse B
 • Erfaring frå arbeid med tilsvarande brukergruppe (personar med utviklingshemming og ulike helseutfordringar) er eit føremon

Personlege eigenskapar

 • Du har evne til å foreta faglige vurderingar og utvisa godt skjønn
 • Du har evne til samarbeid og å bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Du har høg etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon

Me ynskjer deg som er engasjert, fleksibel og har erfaring frå burkargruppa. Du er ikkje redd for å by på deg sjølv og bidrar til eit godt arbeidsmiljø. Du har eit ønskje om å gjere ein positiv forskjell i andre sitt liv. 

Vi tilbyr

 • Løn og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov og avtaleverk
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Meiningsfulle oppgåver og godt arbeidsmiljø
 • Ein variert arbeidskvardag med interessante faglege utfordringar 

Politiattest

I tråd med helse og- omsorgstenestelova §5-4 vert det stillt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede. 

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

Bli kjent med Alver kommune

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  20.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4841346
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 29.10.2022