Detaljer

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  05.07.2020
 • Sted:
  Straume
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Straume
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2984794
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sjukepleiar 90% fast stilling , Fjell Sjukeheim

Om avdelinga:

Fjell sjukeheim ligg sentralt på Straume.

Sjukeheimen har 44 pasientar fordelt på somatisk avdeling med 34 pasientar  og dementavdelinga med 10 pasientar.

Somatisk avdeling har avlastningsplasser, korttidsplassar og langtidsplassar.

Det er eit godt og triveleg fagmiljø og arbeidsmiljø. Avdelinga har  god dekning med sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, leger og  musikkterapeut. Pasientane får  fysioterapi og ergoterapi etter behov. 

 

 • Arbeidsoppgåver:
 • Sjukepleiarfaglege  oppgåver
 • Ivareta pasientanes individuelle behov
 • Dokumentasjon
 • Rettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeid.

 

Kvalifikasjonar: 

Må ha: Autorisert sjukepleiar

Ønskjeleg med:  Erfaring frå sjukeheim

 

 • Eigenskapar:
 • Ønskjer å jobbe med eldre sjuke menneskjer
 • Serviceinnstilt og tek avgjerdar
 • Fleksibel og strukturert
 • Målbevisst og resultatorientert
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø ved å fremma det positive

 

Ved intern tildeling kan anna stilling bli ledig.

   

Anna:

Sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar i turnus er for tida løna kr 25 000 per år over gjeldande tariff i Øygarden kommune

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt:

Einigsleiar: Ruth N Bakke Tlf: 55 09 74 13  /  903 60 110

Avd.leiar:    May-Britt Hægland tlf               /  951 60 647

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.