• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085933
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Sjukepleiar 70% vikariat ved Øygarden lokalmedisinske senter

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:

Øygarden lokalmedisinske senter inneheld ulike helsetenester, både kommunale, fylkeskommunale og private, i tillegg til spesialisthelseteneste. Stillinga som her vert lyst er knytt mot intermediær og korttidsavdeling, samt ØH-hjelp og palliasjon.

Vi har no ledig eit vikariat på 70% nattstilling.Stillinga blir lagt i årsturnsus med 16 helgar.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Oppfølging av pleie og behandling av pasientane
 • Arbeide for å hjelpe pasienten til å nå sine mål
 • Arbeide lojalt og aktivt med Øygarden lokalmedisinske sine kvalitetsrutinar og fagprosedyrar
 • Rettleiing, opplæring og utviklingsarbeid
 • Tverrfagleg arbeid
 • Væra ein god rollemodell for å skapa eit kreativt og utviklande fagmiljø

 

Kvalifikasjonar: 

 • Autorisert sjukepleiar

 

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå arbeid med intermediærpasientar, ØH og kortidspasientar vi bli vektlagt.

Eigenskapar:

 • Personleg egna
 • Du er opptatt av pasienten sin rett til medbestemmelse og involverar pårørande
 • Du ønskjer å jobbe med korttid- , intermediær-, palliasjon-, og ØH-pasienter
 • Du tykkjer det gjer meining at dei fleste pasientane har nytte av  opptrening og rehabilitering, og vil jobbe for måla som blir sett for pasienten
 • Du viser engasjement i arbeidet ditt
 • Du har respekt for andre og deler din kunnskap med dei som treng det
 • Du er er open, nysgjerrig og gjer beskjed når det trengs
 • Du ønskjer eit spanande fagmiljø med godt kollegafellesskap
 • Du har gode IT-kunnskap

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Anna:

Sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar i fast turnus er løna kr 25.000,- på år over gjeldande tariff.

Sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar i fast turnus på natt får eit tillegg på kr 40.000,- ( justert etter st. %)

 

Kontakt:

Tonje Tangen Alvsvåg – Einingsleiar 55097220

Regine Ulveseth – avdelingsleiar 55097438

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 
 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085933
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune