Detaljer

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2020
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3280784
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sjukepleiar 60% vikariat, Sotra legevakt

Om avdelinga:

Sotra legevakt er ei 24-timers legevakt. Vi er godt organisert og har eit godt arbeidsmiljø.

Legevakta har nye og moderne lokaler i Øygarden lokalmedisinske senter, sentralt plassert på Straume.

Vi nyttar anerkjende støtteverktøy som Norsk medisinsk indeks og SATS Norge til pasienttriage. Journalsystemet vårt er Infodoc.

Grunna Covid-19 har vi no eit ledig vikariat dag/kveld ut august 2021.

 

 

Arbeidsoppgåver:

 • Svare og triagere pasientkontaktar
 • Enkelt laboratoriearbeid
 • Assistere legen
 • Diverse forfallande arbeid

Kvalifikasjonar: 

 • Autorisert sjukepleiar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Sertifikat klasse B
 • Gode IKT kunnskapar

Ønskjeleg med:

 • Relevant vidareutdanning
 • Erfaring frå legevakt
 • Minimum fire års erfaring som sjukepleiar

 

Personlege eigenskapar:

 • Gode kommunikasjons ferdigheiter
 • Kunnskapsrik
 • Sjølvstendig
 • Påliteleg
 • Evne til å handtere akutte hendingar

 

Anna

 Vi legg stor vekt på at du er personleg egna til stillinga. Vi har årsturnus med arbeid ca kvar 3. helg.

 Øygarden kommune har p.t eit rekrutteringstillegg for sjukepleiarar på kr : 25000,- (100% stilling )

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

 

Kontakt:

Christin Mork, leiar Sotra legevakt

Mail: christin.mork@oygarden.kommune.no

Tlf. 41 31 54 86

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.