• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2021
 • Sted:
  Sogndal
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Sogndal
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3920701
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune

Sjukepleiar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2. gangs utlysing:  89% fast stilling avdeling Eplehagen (langtidsavdeling)

Stillinga er 3 delt turnus med arbeid kvar 3. helg.

 

2. gongsutlysing: 100 % fast stilling avdeling Prestahagen (omsorgsboliger med heildøgnstilsyn)

Stillinga er 3 delt turnus med arbeid kvar 3. helg.

 

Vikariat 100 % stilling avdeling Prestahagen (omsorgsboliger med heildøgnstilsyn) frå 20.09.21 til 20.09.22.

Stillinga er 3 delt turnus med arbeid kvar 3. helg.

 

Arbeidsoppgåver:

- Sjukepleiefaglege oppgåver.

- Omsorg / pleie av sjuke og eldre.

- Lindrande og palliativ behandling.

- Tverrfagleg samarbeid med ulike profesjonar.

- Følgje opp tiltaksplanar på gerica.

- Dialog med pårørande.

- Rådgjeving og rettleiing av kollegar og studentar/elevar.

 

Sentrale ansvarsområde:

- Oppfølging av dei ulike brukarane på avdelinga.

- Medikament.

- Dagleg avdleingsansvar i lag med annan sjukepleiar.

- Samarbeid opp mot spesialisthelsetenesta og legane.

 

Kvalifikasjonar:

- Bachelor som sjukepleiar med norsk autorisasjon.

- Må beherske norsk skrifteleg og munnleg.

 

Personlege eigenskapar:

- Du må ha evna til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre.

- Vere fleksibel og likar utfordringar, og taklar å jobbe på ulike avdelingar

- Er strukturert, ansvarsbevist og løysingsfokusert

- Har motivasjon og evne til å tileigne deg ny kunnskap og bidra til tenesteutvikling

- Bidreg til eit positivt og godt arbeidsmiljø

- Er nytenkjande og kreativ.

 

Personlege eigenskapar blir vektlagt.

 

Me tilbyr:

- Engasjerte kollegar og leiarar

- Inkluderande miljø

- Pasientnært og fagleg fokus

- Faglege utfordringar

- Drivande godt arbeidsmiljø

- God og tilstadeverande leiing

- Ein arbeidsplass du kan vere stolt av.

- Gode pensjons- og forsikringsordningar

- Gode velferdsordningar som t.d. treningsavtale i kommunen

- Tilsetting etter vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar.

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Vi oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Vi legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknader må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.

 

 
 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2021
 • Sted:
  Sogndal
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Sogndal
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3920701
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune