• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4604291
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Sjukepleiar 16% fast, Sotra legevakt

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:

Sotra legevakt er ein 24-timars legevakt. Vi er godt organisert og har eit godt arbeidsmiljø.

Legevakta har nye og moderne lokaler i Øygarden lokalmedisinske senter, sentralt plassert på Straume.

Vi nyttar anerkjende støtteverktøy som Norsk medisinsk indeks / legevaktsindeks og SATS Norge til pasienttriage. Journalsystemet vårt er Infodoc.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Svara og triagere pasientkontaktar
 • Enkelt laboratoriearbeid
 • Assistere legen
 • Diverse førefallande arbeid

 

Kvalifikasjonar: 

 • Autorisert sjukepleiar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Sertifikat klasse B
 • Gode IKT kunnskapar

 

Ønskjeleg med:

 • Relevant vidareutdanning
 • Erfaring frå legevakt
 • Minimum fire års erfaring som sjukepleiar

 

Personlege eigenskapar:

 • Gode kommunikasjons evne
 • Kunnskapsrik
 • Sjølvstendig
 • Påliteleg
 • Evne til å handtere akutte hendingar

 Vi legg stor vekt på at du er personleg egna til stillinga

Anna

Sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar i fast turnus er løna kr 35.000,- pr. år over gjeldande tariff.

Stillinga er 3.kvar helg. Moglegheit for ekstravaktar.

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt:

Christin Mork,  leiar Sotra legevakt

Mail: christin.mork@oygarden.kommune.no

Tlf. 41 31 54 86

 

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4604291
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune