• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  11.12.2022
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4891992
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
Ledig stilling

Alver kommune

Sjukepleiar - 100 % fast stilling Nordgardstunet, arbeid kvar 6. helg

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Vi søkjer etter ein sjukepleiar til 100 % fast stilling i todelt turnus. Stillinga har arbeid kvar 6. helg med langvakter.

Om Meland sjukeheim og avdeling Nordgardstunet

Meland sjukeheim har tre avdelingar, med fokus på dei som lever med demens, dei som treng langtidsopphald og dei som har rehabiliterings behov. Vår visjon er: Omsorg med livsglede og kompetanse.

Nordgardstunet er ei somatisk sjukeheimsavdeling med 22 pasientar som har ulike behov. Pasientane som er hos oss har fast plass og vi er særleg opptatt av å legge tilrette for livsglede for dei som har fått flytta heimen sin hit. Du vil få faglege utfordringar med koplekse sjukdomsbilde, og vi ønskjer gjerne at du skal ha brei sjukefagleg kompetanse/erfaring. Vi har eit godt arbeidsmiljø med lite utskiftning på faste tilsette, og mange som har heile stillingar.

Meland sjukeheim arbeider med å styrkje kvalitet på tenesta. Verkemiddel her er mellom anna arbeid med årsturnus og heiltidskultur.

Arbeidsoppgåver

Som sjukepleier vil du i samarbeid med kollegaene dine være med og organiserer arbeidsdagen til beste for pasientane på avdelinga. Du arbeider godt i team, men også sjølvstendig. Du vil utfører sjukepleiefaglege prosedyrer, er med i eit tverrfaglig samarbeid og som primærkontakt får du eit tett samarbeid med pasient og pårørande. 

Kompetanse

Norsk autorisasjon som sjukepleiar
Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg
Dersom du er utdanna utanfor Norden treng du godkjend B2 - test

 

Kven er du?
Vi søkjer etter ein fagleg dyktig sjukepleiar med genuint engasjement for eldreomsorg som vil bidra til å utvikle sjukeheimstenesta i kommunen vår. Du er ein god rollemodell som kan arbeide både sjølvstendig og i team. Du har gode samarbeids og kommunikasjonsevner, og bidrar til eit godt samarbeid med pårørande, kollegaer og andre. 

Vi treng fleire mannlege kollegaer ved avdelinga vår, og menn vert derfor oppmoda om å søkje.

Vi tilbyr
Spennande og fagleg utfordrande arbeidsoppgåver
Arbeid kvar 6. helg

Rekrutteringstillegg på kr 50.000,- mot to års bindingstid ved tiltrede
Sjukepleiare i Alver kommune ligg for tida kr 10.000,- over garantiløn etter Hovudtariffavtalen
Årsturnus med moglegheit for å påvirke eigen ferie og fritid
Løn og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov- og avtaleverk

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt. 

 

Bli kjent med Alver kommune

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  11.12.2022
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4891992
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune