• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4155333
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Sjukepleiar - 100 % fast stilling

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

No auker vi vår sjukepleiefaglege dekning, og søker difor etter ein sjukepleiar i 100 % fast stilling.
Stillinga har todelt turnus med arbeid kvar 3. helg.

Knarvik sjukeheim, avdeling 1

Knarvik Sjukeheim er ein av fire sjukeheimar i Alver kommune. Hos oss finn du tre avdelingar med langtidsplassar, plassar for demens, korttidsplassar, rehabiliteringsplassar og avlastningsplassar. Vi har eige kjøkken, og litt sentralt til i Knarvik. På avdeling ein blir du ein del av eit stødig arbeidslag med god fagleg dekning av sjukepleiarar og anna helsepersonell. Vi har 29 langtidsplassar og er delt inn i 3 grupper. To av gruppane er for somatiske pasientar, og ei gruppe er per i dag tilrettelagt for personar med demens. Hos oss arbeidar vi etter primærsjukepleiar - prinsippet. 

Arbeidsoppgåver

 • Omsorgsfull og fagleg forsvarleg sjukepleie etter gjeldande lovverk og interne rutiner
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Veiledning av studentar, lærlingar og kolleger.
 • Samarbeid med pårørande, og på tvers av tjenestane i kommunen
 • Være ein pådrivar i avdelinga for å sikre gode tjenestar til pasientane
 • Være aktiv pådrivar for at pasientane våre får brukt sine eigne ressursar

Kompetansekrav

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg
 • Dersom du er utdanna uanfor Norden treng du godkjend B2 - test

Ønskt kompetanse

Vidareutdanning innen demens, geriatri eller andre relavante fagområder

Kven er du?

Vi søkjer etter ein sjukepleiar som møter utfordringar i arbeidet med engasjement, handlekraft og som er fagleg trygg. Du er nysgjerrig på faget, ønskjer å lære noko nytt kvar dag og trivst med å arbeide med brukarar med komplekse helseutfordringar. Du er ein som lett får oversikt over arbeidsoppgåvene, og klarer å sjå heilhetsbilete og prioritere i en travel kvardag. Vi ser etter ein sjukepleiar som i tilleg til å være tydeleg også klarer å sjå den enkelte pasient, pårørande og kollega. Du er ein bidragsyter i arbeidsmiljøet, er fleksibel og jobbar godt i team.

Vi tilbyr

 • Spennande og faglig utfordrande arbeidsoppgåver
 • Lønn- og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov-og avtaleverk
 • Rekrutteringstillegg på kr 50.000,- mot to års bindingstid ved tiltrede

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede. 

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4155333
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune