• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4155331
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Sjukepleiar - 100 % fast stilling

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Vi søkjer etter ein sjukepleiar til 100 % fast stilling i todelt turnus med arbeid kvar 3. helg.

Lindås Bu og Servicesenter

Lindås Bu og Servicesenter er ei langtidsavdeling med 24 plasser. Hos oss er pasientane inndelt i to grupper, ein gruppe som er somatisk, og ein gruppe for personar med demenssjukdom.
Vi er stolt av dei gode tenestane vi leverer til pasientane som er hos oss. Arbeidsmiljøet vårt er prega av at vi har godt samhold, og at vi er fleksibel og løysingsorientert. Som sjukepleiar hos oss vil du og oppleve ein oversiktelig arbeidskvardag i form av at vi har tydelege og gode rutinar og rytme i kvardagen. 

Dersom du har fagleg interesse for demens og sammensatte diagnoser hos eldre trur vi at denne stillinga kan passe for deg!

Arbeidsoppgåver

 • Du gjev omsorgsfull og fagleg forsvarleg sjukepleie etter gjeldande lovverk og interne rutinar
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Du gir rettleiing til studentar, lærlingar og kollegaer
 • Samarbeid med pårørande og kollegaer på tvers av tenestene
 • Være en pådrivar i avdelinga for å sikre gode tenester til pasientane
 • Være aktiv pådrivar for at pasientane våre får brukt sine eigne ressursar

Kompetansekrav

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg
 • Dersom du er utdanna uanfor Norden treng du godkjend B2 - test

Ønskt kompetanse

Vidareutdanning innen demens eller geriatri

Kven er du?
Vi søkjer etter ein sjukepleiar som møter utfordringar i arbeidet med engasjement, handlekraft og som er fagleg trygg. Du er nysgjerrig på faget, ønskjer å lære noko nytt kvar dag og trivst med å arbeide med brukarar med komplekse helseutfordringar. Du er ein som lett får oversikt over arbeidsoppgåvene, og klarer å sjå heilhetsbilete og prioritere i en travel kvardag. Vi ser etter ein sjukepleiar som i tilleg til å være tydeleg også klarer å sjå den enkelte pasient, pårørande og kollega. Du er ein bidragsyter i arbeidsmiljøet, er fleksibel og jobbar godt i team

Vi tilbyr

 • Spennande og faglig utfordrande arbeidsoppgåver
 • Lønn- og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov-og avtaleverk
 • Rekrutteringstillegg på kr 50.000,- mot to års bindingstid ved tiltrede

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede. 

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4155331
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune