• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4699788
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
Ledig stilling

Øygarden kommune

Sjukepleiar 100% fast, heimetenesta Sone Straume

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sjukepleiar 100% stilling fast, heimetjenesta sone Straume

Er du den nye sjukepleieren vår?

Ønskjer du deg fast stilling, med gode kollegaer og varierte oppgåver? Vi søkjer etter deg som er engasjert, fleksibel og har fokus på høg kvalitet for brukarane våre.

Heimetenesta i Øygarden Kommune er under kommunalsjefområde helse og velferd og er inndelt i tre geografiske soner. I heimetenesta vil du møte brukarar i alle aldrar og med stor variasjon i hjelpebehov. Du får høve til å utfordre, utvikle og tileigne deg mykje ny erfaring i eit miljø som er oppteken av å vere fagleg oppdatert. Vi har fokus på å gje brukarane god livskvalitet, oppretthalde eigne ressursar og gje dei høve til å bu heime så lenge som mogleg gjennom førebyggjande behandling/ tiltak.

Det vert no lyst ut ei 100% fast stilling som sjukepleiar. Stillinga ligg i årsturnus med 16 arbeidshelger i året.

Ledig frå september 2022

 

Arbeidsoppgåver:

Du må trivast saman med menneske og ynskje å yte ditt beste for å ivareta våre brukarar. Dei vi skal hjelpe har ulike medisinske behov og krev til tider høg sjukepleiekompetanse.

Andre oppgaver er:

 • Rettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeid
 • Samhandling med pårørande
 • Ivareta brukars individuelle behov
 • Dokumentering i fagjournal
 • Sjukepleie i henhald til vedtak

 

Kvalifikasjonar:

 • Autorisert sjukepleiar
 • Gode norsk kunnskapar munnleg og skriftleg
 • Førarkort

 

Ønskelig med:

 • Erfaring frå arbeid med eldre
 • Erfaring fra heimetenesta

 

Personlege egenskaper:

 • Du er engasjert og positiv
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Er en god teamarbeider
 • Kan jobbe sjølvstendig og er løysningsorientert
 • Du er open for nye utfordringar
 • Evner å takle stress og hektiske situasjonar når det er naudsynt
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø ved å framme det positive

 

Vi tilbyr:

 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Kollegaer som trives på jobb
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Høve til å auke stilling med timebank
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd

 

Anna:

Sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar i turnus er løna kr 35 000 per år over tariff i Øygarden kommune.

 

Arbeidstid:

Årsturnus med 16 arbeidshelger 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfold, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette. Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4699788
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune