• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  23.05.2022
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , STRAUME
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4613685
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 10.05.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Sjukepleiar 100% fast - Fjell sjukeheim Somatisk avdeling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:

Fjell sjukeheim ligg sentralt på Straume. Sjukeheimen har 46 pasientar fordelt på somatisk avdeling med 38 pasientar og dementavdelinga med 8 pasientar. Somatisk avdeling har avlastningsplasser, korridsplassar og langtidsplassar. Avdelinga er delt inn i 3 fløyer. 
Det er eit godt og triveleg fagmiljø og arbeidsmiljø. Avdelinga har god dekning med sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, leger og musikkterapeut. Pasientene får fysioterapi og ergoterapi etter behov.
Vi ynskjer å styrke sjukepleiarane og jobber målretta mot å ha sjukepleiarar i fagteam. Vi har eit god tverrfagleg samarbeid. Vi treng no ein dyktig og kunnskaprik sjukepleiar i teamet vårt. vi gåper at du er den rekke sjukepleiaren og ønskjer deg velkomen til å søkje på stillinga.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Sjukepleiarfaglege oppgåver
 • Ivareta pasientanes individuelle behov
 • Dokumentasjon
 • Rettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeid

Kvalifikasjonar:

 • Autorisert sjukepleiar

Ønskjeleg med:

 • Ønskjer å jobbe med eldre sjuke menneskjer
 • Serviceinnstilt og tek avgjerdar 
 • Fleksibel og strukturert
 • Målbevisst og resultatorientert
 • Eigna
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø ved å fremma det positive

 

Anna:

Sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar i fast turnus er løna kr 35.000,- på år over gjeldande tariff.

Ved intern tildeling kan anna stilling bli ledig.

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  23.05.2022
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , STRAUME
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4613685
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 10.05.2022