• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  08.01.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5886, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5444455
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 10.11.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Sjøforsvarets musikkorps søker musiker - Horn

Forsvarets fellestjenester (FFT) består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av FFT bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer. FFT er leverandør av fellestjenester til Forsvaret innenfor de underlagte avdelingers tjenesteportefølje.

Forsvarets musikk (FMUS) er Norges største arbeidsplass for profesjonelle musikere, og har røtter tilbake til 1500-tallet og består av 5 profesjonelle korps, som ble samlet i én felles musikkorganisasjon 1. januar 2003. FMUS har det faglige ansvaret for all musikkvirksomhet i Forsvaret, støtter annen offentlig virksomhet med militærmusikk og produserer konserter rettet mot det sivile publikum.

Sjøforsvarets musikkorps er kjent for sin moderne og nyskapende tilnærming til repertoaret.

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • 4-årig Bachelor innen utøvende musikk. Dokumenterte erfaringer og/eller utviste ferdigheter kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Norsk statsborgerskap
 • Medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner (minimum kode C1). Dette foregår ved fremstilling for militær lege
 • Bestått fysisk test innen prøvetiden ved fast tilsetting. Krav er karakter 3 i utholdenhet. Ved nytilsetting settes det krav til karakter 4 i utholdenhet og karakter 4 i styrke.
 • Bestått grunnleggende soldatutdanning (GSU) i løpet av de første 12 måneder etter fast tilsetting.
 • Sikkerhetsklarering for konfidensielt (K)/Nato Confidential (NC).  Klareringsprosessen iverksettes før eventuell tilsetting.

Det er ønskelig at du kan vise til en eller flere av følgende kvalifikasjoner:

 • gjennomført militær førstegangstjeneste (GSU)
 • tjenesteerfaring fra Forsvarets musikk
 • bestått SKMT-utdanning i løpet av de første 12 måneder etter fast tilsetting.
 • bred bakgrunn, både fra klassisk og rytmisk musikk.

(for mer informasjon se Reglement om fysisk testing, https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing.

Prøvespill
Prøvespill og intervju gjennomføres i Sjøforsvarets Musikkorps sine lokaler i Bergen. Prøvespill på Bergenhus festning/Koengen, Bergen fredag den 19. januar2024.
 
Obligatoriske verk:
Soloverk: Richard Strauss: Hornkonsert nr 1 i Ess, sats 1
 
Intervju:
Det vil bli avhold intervju for kandidater som består prøvespill. 

Personlige egenskaper:

Vi ser etter musikere med musikalsk allsidighet, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. Personlig egnethet tillegges vekt ved tilsetting.

Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Avsluttende høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og godkjenningen må dokumenteres. 

Vi tilbyr:

Gode pensjons- og velferdsordninger som inntil 2 timer trening i arbeidstiden i uken, gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

Du får lønn etter Statens lønnsregulativ iht stillingskode 1563 Korporal (OR4), lønnstrinn 50 - 54 pt kr 502 300,- - kr 532 200,- brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon om stillingen og faglige spørsmål, se kontaktinformasjon.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting; 1. august 2024 eller så snart som mulig etter at stilingens krav er bestått.

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.
Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i stilling i de respektive korps forankret i forsvarsgren, uavhengig av tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stilling.  

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  08.01.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5886, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5444455
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 10.11.2023