Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  08.06.2020
 • Sted:
  HAFRSFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAFRSFJORD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2934699
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Sjøforsvaret søker bedriftslege til Bedriftshelsetjenesten region Sør-Vestlandet 

Forsvarets Bedriftshelsetjeneste (FBHT) er Forsvarets interne bedriftshelsetjeneste for alle forsvarsansatte, både sivile og militære. Forsvarets Bedriftshelsetjeneste region Sør-Vestlandet (FBHT SV) er ansvarlig for leveranse av bedriftshelsetjenesten på Sør-Vestlandet. Dette innebærer leveranse til et vidt spekter av ulike avdelinger og virksomheter innad i Forsvaret.

FBHT SV er godkjent bedriftshelsetjeneste iht. Arbeidsmiljøloven og har totalt 7 ansatte, med hovedkontor lokalisert på Haakonsvern, og med avdelingskontor på Kjevik og Madla. Ved FBHT SV avdeling Madla, er det nå ledig fast stilling som bedriftslege. FBHT SV har en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljø-spørsmål. Alle ansatte, ledere på alle nivåer, tillitsvalgte, verneombud og HMS-rådgivere kan ta direkte kontakt med FBHT, med alle typer spørsmål knyttet til helse, arbeid og arbeidsmiljø.  

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge og gjennomføre kartlegging av fysisk arbeidsmiljø gjennom avdelingsbesøk, befaringer og registrering av arbeidsmiljøforhold.
 • Risiko vurdere og utarbeide rapporter og forslag til tiltak.
 • Gjennomføre målrettede helsekontroller på bakgrunn av risikovurdering for eksponerte grupper og iverksette tiltak på bakgrunn av funn.
 • Kartlegge og vurdere psykososiale forhold, bidra til konfliktløsning og organisasjonsutvikling.
 • Bistå ved sykefraværsarbeid både på avdelings og individnivå.
 • Veilede, råd gi og bistå ansatte og ledere på alle nivået i problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet, samt rusmiddelrelaterte problemstillinger.
 • Delta i arbeidsmiljøutvalg og dets underutvalg.
 • Gjennomføre kurs og undervisning for ledelse og ansatte innenfor HMS.
 • Utøve rådgivning og veiledning av andre i BHT innen arbeidsmedisin
 • Bidra ved utvikling og vedlikehold av internkontrollsystemer innen systematisk HMS-arbeid.
 • Utarbeide, revidere og oppdatere kvalitetshåndbok og prosedyrer innen eget fagområde.
 • Gjennomføre/delta i prosjektarbeid i samarbeid med andre avdelinger, Forsvarets BHT, diverse virksomheter og forskningsinstitutter, nasjonalt og internasjonalt.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Inneha offentlig godkjent autorisasjon som lege i Norge, samt ha gjennomført turnus/LiS1.
 • Tre års arbeidserfaring som lege.
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillings evne.
 • Den som ansettes må kunne bli sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse, bakgrunnsjekk vil bli
  gjennomført.
 • Det kreves grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søkere som mangler GBU eller offiserkurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs for akademisk befal (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting.
 • Den som ansettes må videre være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant/nødvendig.
 • Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Søkerne må
  tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og gjennomføre og bestå fysisk test, karakter 4. Aktuelle kandidater vil bli k
 • Det er ønskelig med spesialitet i arbeidsmedisin samt erfaring som bedriftslege eller lege på arbeids medisinsk institusjon.
 • Ønskelig krav om å ha gjennomført førstegangstjeneste, samt har kjennskap til Forsvarets organisasjon
 • Utdanning fra utlandet må være NOKUT godkjent og vitnemål/attester må være oversatt av
  statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.
Personlige egenskaper
 • Du må ha meget gode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt. - Du må være samvittighetsfull, initiativrik, fleksibel, systematisk og ha god vurderingsevne.
 • Du må ha stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team med annet helsepersonell. - Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og
  utfordringer i et fagmiljø med høy kompetanse innen fagfeltet.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. to timer trening i arbeidstiden når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, med muligheter for boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt
  yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

 

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1519 kaptein/kapteinløytnant eller i stillingskode 1520 major/orlogskaptein.

For stillingskode 1519: lønnsramme 37, alternativ 22-26, lønnstrinn 61-65 (f.t. kr 542 400-583 900 brutto pr år). LR38 kan benyttes/videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk.
For stillingskode 1520: Spenn lønnstrinn 63-69 (f.t. kr 563 700 - 627 700,- pr år). LR49 kan benyttes/videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk. Stillingen er en heltidsstilling med 37, 5 timers arbeidsuke.

Grunnet bortfall av redusertbundetarbeidstid (RBA), tilkommer det et årlig tillegg à kr 204 000- 316 800,- i året alt etter stillingskode, ansiennitet og kvalifikasjoner.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.