Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  03.02.2021
 • Sted:
  SESSVOLLMOEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SESSVOLLMOEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3372211
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Sjef Institutt for militær allmennmedisin 

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Ved Forsvarets sanitet / Institutt for militær allmennmedisin (IMA) er det ledig stilling som sjef IMA på gradsnivået oberstløytnant/kommandørkaptein. Stillingen innebærer fast ansettelse i Forsvaret (T60) med tidsbegrensning i denne stillingen 5 til 8 år. Tiltredelse er 01.08.2021. Stillingen er 37,5 t per uke.

Arbeidsoppgaver

Som sjef IMA har du det utøvende faglige ansvaret for allmennmedisinsk virksomhet i Forsvaret og skal være sjef FSANs rådgiver innen allmennmedisin. Som faglig ansvarlig vil du ha ansvar for å utvikle og anbefale regelverk og krav, sikre at tjenesten utføres forsvarlig iht gjeldende regelverk og bestemmelser samt være ansvarlig for standarisering i henhold til NATO (STANAG) innen fagområdet. Som sjef IMA representerer du sjef FSAN i faglige relevante møter, råd og utvalg nasjonalt og internasjonalt

Andre oppgaver vil være å:

 • Lede, organisere og kontrollere virksomheten i IMA, herunder utarbeide innspill til budsjett og virksomhetsplanen
 • Utøve rolle som linjeleder på høyere nivå, herunder lede ledere og spesialister
 • Følge opp og ivareta arbeidsmiljø og HMS regelverk
 • Bidra i utviklingen av operative konsepter og utdanningsdokumentasjon innenfor myndighetsområdet
 • Utarbeide brukerkrav i forbindelse med materiellinvesteringer innen fagområdet
 • Bidra ved rekruttering av leger til Forsvaret
 • Utøve tjeneste som lege. Utøve medisinskfaglig rådgiving ogsaksbehandling.
 • Undervise innen medisinske emner
Kvalifikasjoner

Stillingen krever at du oppfyller krav om

 • godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus / LIS 1(LE)
 • utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med
 • relevant spesialitet (allmennmedisin, arbeidsmedisin, samfunnsmedisin)
 • fagtjeneste, minimum 8 år etter autorisasjon som lege
 • rekvisisjonsrett (HPR): Full rekvisisjonsrett
 • helsepersonell (HPR): Lege (LE) Autorisasjon
 • fysisk (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4)
 • MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Sikkerhetsklarering Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse og norsk statsborgerskap
 • God muntlig og skriftlig engelsk fremstillingsevne
 • Søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling

Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt:

 • Militært utdanningsnivå offiser (OF) / Grunnleggende offisersutdanning (GOU)
 • 3 års militær tjenesteerfaring
 • Lederutdanning og ledererfaring
 • Doktorgrad (PhD) eller forsker erfaring
 • Ønskelig med samfunnsmedisin

 

Personlige egenskaper

Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Initiativ 
 • Gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden

Stillingskode 1521 Oberstløytnant/Kommandørkapt (OF4) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 87 - 93, for tiden kr 996.600,- til kr 1.134.600,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.


Merknad! Stillingen har en tidsbegrenset tjenestetid på minimum 3 år og maksimum 8 år. Vitnemål fra utdanning og attester fra tidligere arbeidsgivere og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må legges ved elektronisk på søketidspunkt. Referanser må oppgis. Intervju må påregnes.