Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  05.02.2020
 • Sted:
  TVERLANDET
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  TVERLANDET
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2411907
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sjef Forsvarets tros- og livssynskorps ved Forsvarets operative hovedkvarter

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk, og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål. FTLK tilbyr et spennende og ekspansivt miljø med gode videreutviklingsmuligheter. FTLK er senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).
Forsvarets operative hovedkvarter(FOH) er et fellesoperativt hovedkvarter med ansvar for ledelse av militære operasjoner med styrker fra alle forsvarsgrener. Hovedkvarteret leder Forsvarets operasjoner i inn- og utland, er en viktig aktør i Totalforsvaret og samarbeider tett med sivile myndigheter og organisasjoner.
Tjenestested er Reitan utenfor Bodø. 

Arbeidsoppgaver
 • Lede, koordinere og kvalitetssikre tros- og livssynstjenesten innenfor Sjef FOH`s ansvarsområde, herunder budsjett- og driftsansvar, samt personalledelse for tros- og livssynspersonell tilknyttet DIF FOH, FS/FSK, FS/MJK, FPVS/Utland, FPVS/SIO, FFT/FVT/FVS
 • Rådgiver for Styrkesjef- Sjef FOH innen tros- og livssyn, etikk og moral
 • Tros- og livssynsbetjening, herunder tilrettelegging, ivaretagelse, rådgivning og undervisning
 • Planlegge og følge opp tros- og livssynspersonell i INTOPS
 • Delta i øving/trening og utvikling av planverk
 • Bidra med faglig utvikling, gjennomføre utredninger og analyser
 • Delta i ulike råd, utvalg og prosjektarbeider med fokus på tros- og livssynsbetjening
 • Ivareta kontakt med lokale tros- og livssynsmiljø i umiddelbar nærhet til tjenestestedet
Kvalifikasjoner

MÅ-KRAV: 

 • Grunnleggende soldatutdanning (GSU)/tilsvarende
 • SKMT - kurs
 • NATO-klarering: NS -NATO Secret
 • Norsk klarering: H - Hemmelig
 • Fysisk test: Nivå 3
 • Ved nytilsetting i Forsvaret er fysiske krav: utholdenhet 4 og styrke 4, for ytterligere informasjon se Reglement om fysisk testing
 • Cand.theol/tilsvarende
 • Praktisk teologisk seminar/tilsvarende
 • Feltpresterfaring (tilsvarende) nasjonalt minimum 5 år, samt tjeneste i internasjonale operasjoner
 • Medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner, B1 begrenset skikket stab/basetjeneste, høyrisikoområder
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

ØNSKELIGE KRAV: 

 • Militært utdanningsnivå: videregående offisersutdanning (VOU)
 • Erfaring innenfor administrasjon og personalledelse
 • Sivil praksis som prest eller forstander (tilsvarende)

MERKNAD:

 • Med VOU menes felles operativ modul (FOPS) i regi av Forsvarets høgskole
 • Må kunne sertifiseres i et tros/livssynssamfunn ifm tilsetting. Tro- og livssynspersonellet står under tilsyn av det tros/livssynssamfunn vedkommende er sertifisert i

Særskilte krav: Av hensyn til fjellanleggets beskaffenhet og kravet til å ivareta arbeidstakernes sikkerhet, har Forsvaret satt krav til fysisk skikkethet til personell som skal ha tilholdsted i Forsvarets fjellanlegg på Reitan (AML § 13-1). Ref: FOHs Internkontroll/HMS/Forhold spesielt for Reitan 

Personlige egenskaper
 • Må kunne arbeide selvstendig, strukturert og metodisk, samt evne å vurdere i et helhetlig perspektiv
 • Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr
 • Stillingskode 1521 Oberstløytnant / Kommandørkaptein
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 71 til 76, for tiden kr 655 400,- til kr 723 200,- pr år
 • Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse