Ledig stilling

Haugesund kommune

Sivilingeniør/ingeniør VA

Offentlig forvaltning

Seksjon vann og avløp er Haugesunds viktigste næringsmiddel- og miljøvirksomhet. Vi har ansvar for byens vannforsyning og avløpshåndtering og sørger for rent vann til folk og sjø. Vann- og avløpsseksjonen har flere samfunnskritiske oppgaver, og vi arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere risikoen for hendelser og bedre beredskapen innen tjenesteområdet. Vi har et bredt og godt fagmiljø med dyktige medarbeidere.
 
Seksjonen er en del av teknisk enhet i Haugesund kommune, og består av avdelingene vannverk, avløpsrenseanlegg og VA-nett. Det er nå ledig 1 stilling på avdeling VA-nett. Denne avdelingen planlegger og fornyer VA-anlegg, drifter og vedlikeholder vann- og avløpsledningene og følger opp myndighetskrav.
Arbeidsted vil være teknisk bygg på Årabrot, Jovegen 90, hvor teknisk enhet har tilhold i flotte lokaler.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgavene vil være:
 • planlegging og oppfølging av VA-anlegg
 • uttalelser til planer og godkjenning av VA-anlegg i private utbyggingsprosjekter
 • saksbehandling knyttet til drift av kommunens VA-anlegg
 • prosjektering av mindre VA-anlegg, erfaring med bruk av DAK-/CAD-verktøy vil være en fordel
 • planlegging av drifts- og vedlikeholdstiltak
Hverdagen er både variabel og spennende som gjør at arbeidsoppgavene vil kunne variere.

Kvalifikasjoner:

 • sivilingeniør/ingeniør innen VA-faget.
 • sivilingeniør/ingeniør innen andre fag kan bli vurdert.
 • god kunnskap innen drift og vedlikehold av VA-systemer og erfaring i VA-faget er ønskelig.
 • ordinært førerkort kl. B. Stillingen krever disponering av egen bil, med bil- og kjøregodtgjørelse.
 • norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, er nødvendig fordi stillingen krever en del saksbehandling.

Personlige egenskaper:

  • faglig engasjert, nysgjerrig og motivert
  • gode kommunikasjonsegenskaper og samarbeidsevner
  • evne til å arbeide selvstendig og planlegge egen arbeidsdag

  Vi tilbyr:

  • et meningsfylt og utfordrende arbeid i et viktig samfunnsoppdrag
  • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
  • ordnede arbeidsforhold i et sterkt og godt fagmiljø og arbeidsmiljø
  • gode pensjons- og forsikringsordninger
  • fleksibel arbeidstid
  • lønn etter avtale