• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0179, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4868686
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Sikkerhetsrådgiver i Norges største brann- og redningsvesen

Offentlig forvaltning

Brann- og redningsetaten søker nå etter en sikkerhetsrådgiver som skal ha ansvar for det operative HMS- og sikkerhetsarbeidet i beredskapsavdelingen. Stillingens ansvarsområde er fokusert mot ansattes sikkerhet, og du må ønske å etterleve vår visjon om å være i tjeneste for å redde liv. 

Stillingen er plassert i avdelingens operative stab og er underlagt Stabssjef. Beredskapsavdelingen består av etatens innsatsledelse og utrykningsstyrke, 110-nødmeldetjenesten for kommunene Oslo, Asker og Bærum, kurs- og øvingssenteret på Lahaugmoen, verksted, alarmtjeneste og stab. Avdelingen har 390 ansatte. I tillegg til å samarbeide med stabssjef, vil du samarbeide med fagsjef HMS. 

Etaten har som overordnet mål å utvikle et risikotilpasset HMS- system. Den rette kandidaten vil derfor kunne påvirke dette arbeidet.

Vi kan love deg spennende og hektiske dager hvor du vil oppleve faglig utvikling i Norges største brann- og redningsvesen. Er du klar for å skrive det neste, spennende kapittelet sammen med oss? 

Etaten skal i nær fremtid ha en gjennomgang av administrasjon-, stab- og støttefunksjoner. Dette kan medføre endringer i arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering. 

Vi har satt av tid til intervjuer 12.-13., og 15.-16. desember. Endringer kan forekomme. 

Arbeidsoppgaver:

 • Være ansvarlig for avdelingens systematiske arbeid med å nå etatens mål med HMS og sikkerhetsarbeid
 • Gjennomføre helhetlige risikovurderinger av de sentrale arbeidsprosessene i avdelingen, som grunnlag for videre utforming av internkontrollen 
 • Utarbeide tiltaksplaner for forbedret HMS og reduksjon av risiko i avdelingen 
 • Iverksette tiltak for å sikre at ansatte har tilstrekkelig kjennskap til relevante rutiner 
  og prosedyrer  
 • Videreutvikle rutiner ved regelmessig evaluering av den etablerte internkontrollen 
 • Følge opp identifiserte læringspunkter og iverksette målrettede tiltak for å styrke 
  arbeidsmiljø og organisasjonskultur 
 • Ivareta ulykkesforebyggende arbeid i etaten 
 • Rapportering av avvik i avdelingen og støtte linjeledelsen i avviksbehandlingen
 • Gjennomføre vernerunder og støtte linjeleder i oppfølgingen 
 • Støtte øvrige ledere i avdelingen med å gjennomføre fysiske tester av mannskap i vaktstyrken

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning, der risikostyring eller sikkerhet inngår som vesentlig del av fagkretsen 
  • Utdanningskrav kan fravikes dersom det kan dokumenteres relevant risikostyrings-arbeid fra virksomhet som sysselsetter ansatte i risikoutsatte arbeidsmiljøer (eksempler: brann, forsvar, offshore, gruvedrift, bygg/anlegg) 
 • Relevant erfaring innen arbeid med risikostyrings i virksomhet som sysselsetter ansatte i risikoutsatte arbeidsmiljø 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Bør ha kunnskap om lov og regelverk innenfor HMS-området 

Personlige egenskaper:

 • Du har gode relasjons- og kommunikasjonsevner 
 • Du har god prosessforståelse og evne til helhetlig og langsiktig planlegging 
 • Du har erfaring fra endringsprosesser og digitalisering av arbeidsprosesser 
 • Du er strukturert, systematisk og tydelig med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Lønnsplassering avhenger av utdanning og erfaring og vil fastsettes innenfor lønnstrinn 42- 50, (kr 612 600,- til kr 711 300,-)
 • God pensjonsordning i Oslo pensjonsforsikring 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0179, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4868686
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune