Ledig stilling

Forsvaret

Sikkerhetsarkitekt i Cyberforsvarets digitaliseringsavdeling

Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet-det digitale rom, og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra et bredt spekter militære og sivile aktører.

Cyberforsvarets digitaliseringsavdeling ble opprettet 1.januar 2022 for å fremme bruk av smidig arbeidsmetodikk innen programvareutvikling i forsvarssektoren. Avdelingen skal sikre at Cyberforsvaret tar en aktiv rolle som rådgiver, pådriver og tilrettelegger for digital utvikling og innovasjon i forsvarssektoren. Cyberforsvarets digitaliseringsavdeling skal støtte Forsvarets avdelinger i å identifisere, utvikle og realisere digitaliseringstiltak gjennom nye prosjekter, eller ved videreutvikling av den eksisterende tjenesteporteføljen med bruk av smidig utviklingsmetodikk.
 
Hos oss vil du jobbe tett sammen med brukersiden, og vil dermed måtte utvikle forståelse for Forsvarets virksomhetsprosesser og ha svært gode samarbeidsevner. Du vil bli en viktig brikke i etablering og implementering av sikkerhet som integrert del av smidig utviklingsmetodikk (DevSecOps) i avdelingen og Forsvaret. Tjenestested er Oslo.
 
Vi søker deg som ønsker å utvikle deg selv og være med på å løfte Forsvarets IKT-løsninger inn i fremtiden. Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester i både operasjoner og vårt daglige virke er viktigere enn noen gang. Forsvarssektoren står ovenfor en omfattende digitalisering og modernisering med en betydelig investeringsvirksomhet innen IKT.

For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no
 

Arbeidsoppgaver:

 • Fagansvarlig for utvikling av eget  sikkerhetsområde, samt pådriver for utviklingen i avdelingen for etterlevelse av krav og prinsipper innen IT-sikkerhet
 • Utvikle og gjennomføre forbedringer i IT-sikkerhetsløsninger
 • Arbeide med å etablere DevSecOps i smidige prosesser på team og ledelsesnivå
 • Delta i håndtering av sikkerhetshendelser
 • Støtte avdeling og produktområder med kompetanseheving innen DevSecOps
 • Bistå sjefsarkitekt og øvrige arkitekter innen rådgivning, retningslinjer og beslutninger
 • Gi råd til produktteam og virksomheten om sikkerhetsløsninger, samt bistå i leveransene ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå innen relevant fagområde
 • Minimum 3 års erfaring fra større IKT-virksomheter, fortrinnsvis innen informasjonssikkerhet, sikkerhetsarkitektur og/eller sikkerhetsstyring
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og Nato Secret før tiltredelse
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan, etter vurdering, kompensere for manglende formell utdanning
 • Ønskelig med erfaring fra DevSecOps

Personlige egenskaper:

 • Du er resultatorientert, bidrar til å sette klare mål og har god gjennomføringsevne
 • Du er en god relasjonsbygger og har gode samarbeidsevner
 • Du er nysgjerrig og har en indre driv for faget
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og interessant arbeidshverdag preget av kontinuerlig læring i et faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Attraktive lokaler med sentral beliggenhet

Lønn etter statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, ltr. 77-87 kr. 765 600 -  kr.1024 200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner og med forbehold om godkjenning. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.