Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sikkerhetsanalytiker ved Norges nasjonale cybersikkerhetssenter - deltid

Offentlig forvaltning

NCSC er Norges nasjonale cybersikkerhetssenter. Senteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og ivaretar den nasjonale CERT-funksjonen (Computer Emergency Response Team). NCSC har som hovedoppgave å identifisere, analysere og håndtere alvorlige dataangrep mot Norge, både innenfor offentlig og privat sektor.

Til stillingen sikkerhetsanalytiker deltid ved NCSC Operasjonssenter ser vi etter deg som brenner for IT-sikkerhet og som ønsker å bidra til å sikre samfunnsverdier. Som sikkerhetsanalytiker vil du ta imot og svare på henvendelser, følge med på det nasjonale og globale situasjonsbildet, utarbeide varsler om alvorlige sårbarheter og analysere alarmer fra NCSC sitt sensornettverk. Sikkerhetsanalytikere deltid tar kveld, natt- og helgevakter, slik at operasjonssenteret kan være operative 24/7 – hele året. I tillegg bistår sikkerhetsanalytikere deltid med å bemanne andre vaktfunksjoner ved eksempelvis ferieavvikling og ved store hendelser.

 Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Bidra til at NCSC til enhver tid har et oppdatert situasjonsbilde i det digitale rom
 • Nettverksanalyse og håndtering av innkommende alarmer og situasjoner
 • Vurdere nye sårbarheter i kjente applikasjoner, protokoller og tjenester
 • Utøve respons og koordinering ved IT-sikkerhetshendelser

Krav til utdannelse, erfaring og ferdigheter

 • Påbegynt høyere utdanning innen data/informatikk på bachelor eller masternivå
 • Det er ønskelig med praktisk erfaring fra drift av datasystemer samt kunnskap om, interesse for og/eller erfaring med IKT-sikkerhet
 • Spesialisering innen områdene informasjonssikkerhet, datanettverk og operativsystemer vil bli vektlagt
 • Det kreves basiskunnskap innen operativsystemer, programmering, nettverk, protokoller og tjenester
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk teller positivt

Vi søker medarbeidere som har gode analytiske evner, er selvdrevne, strukturerte, fleksible og samarbeidsvillige. Du må også ha evne til å ferdigstille oppgaver, takle stress og kunne prioritere arbeidsoppgaver i hektiske situasjoner. NSM oppfordrer spesielt studenter tidlig i utdannelsesløpet til å søke. Det er forventet at man kan stå i stillingen minst ett år.

Vi kan tilby

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IT-sikkerhet
 • Allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Linux eller Windows som primær arbeidsplattform
 • Muligheten til å bidra med å avdekke og avverge digital spionasje
 • Gode arbeidsforhold i moderne kontorlokaler. Sentral beliggenhet

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingene er plassert som avdelingsingeniør (SKO 1085). Ansettelsesforholdet er fast, 30% stilling og timelønnet etter lønnstrinn 52 (kr. 485 800 for 100% stilling). For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå HEMMELIG/NATO SECRET.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.