Ledig stilling

Vestnes kommune

SFO leiar 100% stilling vikariat - Helland barneskule SFO

Offentlig forvaltning

Stillingstype

Det er ledig 100 % vikariat som SFO leiar ved Helland barneskule SFO for perioden 17.04.2023 - 20.12.2023. Det er ønskeleg med opplæring før vikariatet startar. Opplæringsperiode avklarast nærmare ved tilsetting.    Arbeidsoppgåver
-  økonomi- og personaloppgåver -  samarbeide og følgje opp tilsette, barn og foreldre i samarbeid med leiargruppa -  vikaransvar -  delta og leie diverse møter -  tverrfagleg samarbeid med andre faginstansar -  HMS/Internkontrollsystem: brannrutinar, vernerundar, årshjul og avvikshandtering. -  rettleie barna fagleg og sosialt   Kvalifikasjonar -  det er ønskeleg med pedagogisk utdanning på høgskulenivå, men ikkje eit krav -  ønskjeleg med leiarutdanning, men ikkje eit krav -  beherske norsk munnleg og skriftleg. Kravet til språk er minimum bestått språkopplæring på nivå B2 -  ha god kommunikasjonsevne -  digital kompetanse -  bidra til teamutvikling -  engasjert og fagleg dyktig -  det blir stilt krav om politiattest -  personlege eigenskapar vil og bli vektlagt.   Personlege eigenskapar -  erfaring og kunnskap om barn i alderen 5-9 år -  kan jobbe sjølvstendig og strukturert -  evne og vilje til å rettleie vaksne og barn for å fremje god fritid for barna -  opptrer som ein trygg og tydeleg vaksen -  er løysingsfokusert og utviklingsorientert -  er fleksibel, omgjengeleg og har god samarbeidsevne   Vi tilbyr
-  eit godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer -  ein arbeidsplass med fokus på utvikling -  ein kommune som er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid -  gode pensjons- og forsikringsordningar i tråd med tariffavtale  

 

Tilsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Kommunen har prøvetidsevaluering. 

Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.
Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.


Referansar
Oppgi referansar


Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt inn via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning.

Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende vedlegg. Attestar og vitnemål må takast med til intervju.

Søkjarlista kan bli offentleggjort.