• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  27.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5062786
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Kongsberg kommune

SFO-leder - Skavanger skole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skavanger skole har ledig et vikariat som SFO-leder med tiltredelse 01.08.2023. Vikariatet gjelder i perioden 01.08.23 – 31.01.25 med mulighet for forlengelse.

Skavanger skole er en barneskole i Kongsberg med fine turområder og nær tilknytning til Idrettsparken. Skolen har ca 200 elever, hvorav ca. 75 er på SFO, og litt over 30 ansatte. Våre elever representerer over 30 forskjellige nasjonaliteter og et stort mangfold. Ved Skavanger skole har vi  fokus på hele barnet - hele dagen. Tett samarbeid mellom undervisning og SFO står sentralt i vårt arbeid. Skavanger skole skal legge til rette for et læringsmiljø der elevene er aktive, viser engasjement og opplever mestring. Skolen skal ha elever som er tolerante og åpne for ulikheter, og som vet hva det betyr å være en god skolevenn.

 

Vi tilbyr 

 • en spennende og hektisk hverdag der SFO og undervisning samarbeider tett.
 • arbeid i et trivelig skolemiljø hvor elevenes sosiale- og faglige læring, trivsel og helse er i sentrum.
 • en skole hvor tilpasset opplæring og aktive elever står sentralt, og hvor elevene skal oppleve mestring og være en del av et sosialt fellesskap.
 • et spennende flerkulturelt læringsmiljø preget av mangfold.
 • en arbeidsplass med vekt på fellesskap, godt arbeidsmiljø, høy faglig kompetanse og engasjerte medarbeidere.
 • samarbeid i lederteam om elevenes læring og utvikling.
 • et samfunnsnyttig, viktig og ansvarsfullt arbeid.
 • lønn etter avtale.
 • god pensjonsordning og gruppelivsforsikring.

 

Innhold i stillingen

Som SFO-leder ved Skavanger skole inngår du som en del av skolens lederteam. Hovedoppgaven er ansvar for den daglige driften av SFO. Du skal være tett på barnets / elevens utvikling og være med på å videreutvikle Skavanger skole, herunder både undervisning og SFO. Du vil være delaktig i å ivareta personalet og involvere deg i skolens profesjonsutvikling. Stillingen deles mellom administrative oppgaver og direkte arbeid med barna /elevene. Ut fra din kompetanse kan direkte arbeid med barna/elevene innebære at du er på basen, eventuelt bidrar i klasser som pedagog.

Hovedoppgaver: 

 • Daglig drift av SFO.
 • Direkte arbeid med barn/elever på SFO/ i undervisning.
 • Veilede ansatte i det daglige arbeidet.
 • Planlegging og drift av skolen, og bistå i arbeidet med vikarbehovet i undervisning og SFO.
 • Samarbeid med skolens øvrige ledelse om skolens utviklingsarbeid og profesjonsutvikling.
 • Samarbeid med foresatte, PPT og andre samarbeidspartnere.
 • Aktiv deltakelse i kommunens SFO-nettverk.
 • Koordinering og oppfølging av praksiskandidater og lærlinger.

 

Krav og ønsker til deg

Vi ser etter deg som har et sterkt engasjement for barn og unge og som er motivert til å være en del av lederteamet ved skolen. 
Du ser muligheter, er engasjert og vil være en pådriver i arbeidet med å utvikle Skavanger skole.

 Vi søker deg som: 

 • har en lederstil som preges av trygghet og tydelighet i dialog med barn, foreldre og ansatte.
 • viser god forståelse for barns/elevers læring og utvikling, faglig og sosialt, og er opptatt av barns helhetlige utvikling og oppvekstvilkår.
 • har erfaring fra og trives med lek og aktivitet med barn
 • har evne til å se den enkelte, bygge broer mellom nasjonaliteter, og har en kultursensitiv tilnærming i møte med mennesker..
 • har relevant erfaring og kompetanse.
 • er strukturert, med god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig og tett sammen med andre.
 • har god digital kompetanse.
 • kommuniserer godt muntlig og skriftlig.
 • er løsnings-, utviklings- og handlingsorientert.
 • er positiv, fleksibel og med godt humør.

 Personlig egnethet tillegges stor vekt og egenskaper til å utfylle kompetansen i lederteamet blir prioritert.

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant pedagogisk høyskole- / universitetsutdanning.

   

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Vil du vite mer om Kongsberg? Les mer på https://www.kongsberg.no

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  27.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5062786
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune