Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

SFO-leder

Offentlig forvaltning

Rossabø skole har ledig stilling som SFO - leder fra 1. mai 2023. Rossabø skole er en barneskole
(1.-7.) i søre bydel i Haugesund, med ca 300 elever og ca 45 ansatte. Skolens lederteam består av rektor,
to undervisningsinspektører og SFO-leder.
Vi er svært opptatt av at skolen skal opprettholde og videreutvikle et inkluderende fellesskap som
fremmer helse, trivsel og læring for alle, og at et trygt og godt skolemiljø er en forutsetning for at elevene
skal kunne mestre og lære.
Vi ønsker deg som en modig og raus SFO-leder med et grunnleggende positivt elevsyn. Du har et sterkt engasjement
for å videreutvikle SFO ved Rossabø skole i tråd med interne og sentrale føringer.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver

 • Lede det faglige arbeidet i SFO, og være en pådriver i forbedrings- og kvalitetsarbeid i tråd med ny
  rammeplan for SFO.
 • Personalansvar for miljøarbeidere.
 • Sikre god og forsvarlig drift innenfor vedtatte rammer.
 • Bidra til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø- og læringsmiljø for ansatte og elever.
 • Inngå i skolens lederteam og bidra i arbeidet med skolens driftsoppgaver.
 • Oppfølging av barn på SFO.
 • Sørge for god informasjon og kommunikasjon med foresatte på SFO.
 • Bidra til at elevene har det godt og trygt på SFO og i skolen.
 • Planlegge og koordinere avdelingsmøter.
 • Koordinere sammenheng mellom undervisning og SFO.
 • Koordinere ressursbruken i SFO, herunder vikarhåndtering.
 • Holde fokus på inkludering, tidlig innsats, gode sømløse overganger og se hele lærings- og
  oppvekstmiljøet under ett.

Kvalifikasjoner:

Er du den vi ser etter?

 • Du har minimum 3-årig pedagogisk utdanning ved tilsetting
 •  Lederutdanning og ledererfaring er ønskelig, men ikke et krav.
 • Du utfører et tydelig og raust lederskap hvor mennesket er i sentrum.
 • Du har erfaring fra arbeid med endring og omstilling
 • Du har god digital kompetanse
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt at du både kan
  samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig
   
  Krav om tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss at du er en modig, raus og kreativ medleder, som har evne til å skape gode relasjoner ved å bygge tillit og entusiasme. Oppgaven som SFO-leder krever stor arbeidskapasitet, og det er høye krav til fleksibilitet og handlekraft. Du har barnets beste som grunnmur for alle avgjørelsene du tar. Du samarbeider godt med andre.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tett samarbeid i et godt og utviklingsorientert lederteam
 • Mulighet til å påvirke skole og arbeidsmiljøet positivt
 • Et godt og samarbeidende kollegium
 • Lønns- og avtalevilkår som fastsatt i lov- og avtaleverk