Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lyngdal kommune

SFO-leder (pedagogisk leder)

 

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

100% FAST STILLING SOM SFO-LEDER PÅ BERGE BARNESKOLE
Berge barneskole er den største barneskolen i Lyngdal med 365 elever og cirka 60 ansatte. Det er cirka 100 barn på SFO.
På SFO på Berge skal barna oppleve å bli sett, hørt og at de har kommet til et sted hvor de kan senke skuldrene og ha det fint sammen med andre barn og voksne. Vi er opptatt av å følge målene i rammeplanen og vi har stort fokus på tilrettelegging for lek, kultur, fysisk aktivitet og opplevelse av glede i forhold til bevegelse, mat og måltider. Vi er opptatt av at SFO på Berge skal være et godt sted å være for alle.
Vi har 3 verdier som skal gjennomsyre hele skolen: Raushet, positivitet og nytenkning.

Vi søker en person som:
- har evne til å lede, motivere og inspirere sine kolleger, og til å gå foran med begeistring og arbeidsglede.
- er god på relasjonsledelse.
- kommuniserer godt både skriftlig og muntlig.
- har evne til å bygge et godt arbeidsmiljø.
- kan holde fast i mål og retning – også når de utfordres.
- er fleksibel og serviceinnstilt.

Krav til stillingen
• Relevant høyskole/universitetsutdanning
• Ønskelig med treårig pedagogisk utdanning eller lignende
• God pedagogisk forståelse
• Gode samarbeidsevner
• Bred faglig kompetanse
• Forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy

SFO-lederstillingen innebærer:
• Turnusarbeid
• Ferieplanlegging
• Innkjøp
• Oppfølging av enkeltelever
• Oppfølging av ansatte og foreldre
• Profilering av SFO
• Samarbeid med lærere
• Videreføring og implementering av rammeplanen
• Vikar-ansvar for SFO
• Lede utviklingsarbeid
• Håndtere kommunens system for fakturering, innmelding, utmelding o.l.
• Samarbeid med ledelsen
• Samarbeid med øvrige kommunale SFOer

For alle stillinger i kommunen ved ansettelser legges det stor vekt på personlige egenskaper som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
Søknadsfrist: 17. mai 2022.

For ytterligere opplysninger kontakt:
Cecilie Førsund, rektor Berge barneskole, tlf: 41 41 40 44

Velkommen som søker til en flott arbeidsplass med flotte kolleger, foreldre og herlige barn!