• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  16.06.2021
 • Sted:
  FORNEBU
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  FORNEBU
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3897296
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

SFO-assistent 1.-3. trinn

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Oksenøya skole er en skole med elever på 1.-3. trinn. Til skolestart august 2021 starter vi opp vår egen SFO, og du kan bli med. 

Vi er en nyetablert skole på spennende Fornebu. Vi startet opp med kun 1. trinn i august 2019, og bygger opp med et nytt trinn hvert år. I august 2021 skal vi ta imot 100 nye elever med varme hjerter og faglig tyngde. Vi blir da et lag på 28 voksne som skal bygge opp den nye skolen i tett samarbeid med foresatte og nærmiljø. I tillegg skal vi lage verdens beste SFO med 9 ansatte.

Vi står fremdeles i startgropen for et pedagogisk, sosialt og ikke minst fysisk byggeprosjekt som er helt unikt. Vi skal ta i bruk bygg, nærmiljø og næringsliv som læringsarenaer for å sikre elevene mulighet til å mestre faglig og sosialt - både her og nå og i fremtiden. Les mer om oss på www.oksenøyaskole.no 

I år holder vi til i en flott møblert paviljong i Storøya skoles skolegård. Skolen skal være i de midlertidige lokalene i 1 år til før vi flytter inn i et praktbygg i 2022, da som en 5-parallell barneskole, godt på vei til å bli Bærums største barneskole. Skole og SFO skal ha sambruk, både i vårt nåværende bygg og i nybygget. 

Skolen skal gjennom dybdelæring, arbeid med grunnleggende ferdigheter og 21. århundrets ferdigheter gi mulighet til livsmestring og være med og åpne dører mot verden og fremtiden. Her spiller SFO en viktig rolle, som en naturlig forlengelse av skolehverdagen. 

Er du strukturert, glad i å etablere effektive rutiner og systemer, innovativ, modig og engasjert? Da trenger vi deg på Oksenøya skole!

Vi søker etter fleksible assistenter som liker utfordringer og som mestrer å ha mange baller i luften i en hektisk hverdag. Du blir en del av et inkluderende og ivaretagende arbeidsfellesskap.

Vi har 3 ledige deltidsstillinger som SFO-assistent  fra 01.08.2021.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Arbeidsoppgaver:

 • Bygge gode relasjoner med elevene
 • Ivareta enkeltelevers behov for hjelp, støtte og utfordringer
 • Delta i et lærende fellesskap i skole og SFO
 • Ha tett samarbeid med lærerne på trinnet
 • Steppe inn som vikar for lærer ved behov
 • Hjelpe til med praktiske gjøremål i klasserommet
 • Bidra til godt samarbeidsklima og gode relasjoner og dialog med foresatte
 • Delta på uteskole
 • Planlegge og gjennomføre læringsstøttende aktiviteter, fysiske aktiviteter og lek inne og ute 
                                                                       

Kvalifikasjoner:

 • Gode norskspråklige ferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått Norskprøve nivå B1  
 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider er en fordel for skoleassistentstillingene
 • Erfaring og /eller interesse for å jobbe med barn
 • Være en tydelig og varm voksenperson som skaper trygghet og klare rammer
 • Være en god rollemodell for elevene

Personlige egenskaper:

 • Du har høye ambisjoner på elevenes vegne
 • Du har evne til å bygge gode relasjoner
 • Du jobber proaktivt og har evnen til å ligge i forkant og håndtere flere arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er positiv, løsningsorientert, initiativrik og fleksibel
 • Du skaper tillit ved å lete bak atferd og bidrar til at elevene får mestringstro
 • Du har en ferdighet eller et talent som du vil dele med andre

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb i et positivt og støttende arbeidsmiljø
 • Engasjerte elever og foresatte
 • En jobb som gir mening, utfordringer, mestring og kompetanseheving
 • Medbestemmelse og medansvar
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

 

Annet

 • Gyldig politiattest iht.§10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse
 
 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  16.06.2021
 • Sted:
  FORNEBU
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  FORNEBU
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3897296
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune