Ledig stilling

Kristiansund kommune

Servicetekniker

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Liker du å jobbe med praktiske oppgaver, som montering, vedlikehold og reparasjoner? Ønsker du en variert arbeidshverdag med ulike typer serviceoppgaver? Da er du kanskje vår nye kollega!

Vi har ledig 100 % fast stilling som Servicetekniker pt. ved Hjelpemiddellageret i Kristiansund kommune.

Kommunalt hjelpemiddellager er tilknyttet enhet Storhaugen helsehus, og yter tjenester for innbyggere 0-100 år, og samarbeider med mange kommunale enheter. Hjelpemiddellageret håndterer mottak og utlevering av hjelpemidler fra NAV, reparasjon og service på hjelpemidler. I tillegg har vi ansvar for ulike oppdrag innen transport, som matleveranser til institusjoner og hjemmeboende, frakt av tøy til/fra vaskeri og transport av brukere til/fra dagtilbud. Det jobbes med en dreining av oppgaver for hjelpemiddellageret, der digitalisering av håndtering av hjelpemidler og logistikkhåndtering er noen av endringsområdene. Elektriske hjelpemidler krever kompetanse i montering, service og reparasjoner, herunder elektriske senger, rullestoler, hørselshjelpemidler o.l.

Arbeidsområder
 • tilpasning av ulike hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger til private boliger, skole eller arbeidsplass
 • vedlikehold og reparasjoner av hjelpemidler 
 • opplæring til brukere og pårørende
 • transportoppdrag
 • samarbeid med ulike faggrupper og interne tjenester 
Kvalifikasjonskrav
 • relevant fagbrev i elektrofag, fortrinnsvis industrimekaniker eller elektromontør
 • god digital kompetanse 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B
Ønskelige kvalifikasjoner
 • kjennskap til velferdsteknologiske løsninger
 • sertifikat klasse C1 og D1, samt sjåførkompetansebevis for gods- og persontransport
Vi søker deg som
 • trives med praktiske og varierte arbeidsoppgaver 
 • kan jobbe godt selvstendig samtidig som du kan være en del av et team
 • har god rollle- og oppgaveforståelse, med bruker i fokus
 • er løsningsorientert og bidrar til utviklingsarbeid 
 • er omstillingsdyktig og fleksibel

Personlige egenskaper som gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter vil bli vektlagt ved tilsetting. 

Spesielle forhold i stillingen

Arbeidstid p.t. kl. 8-16, med mulighet for fleksibel arbeidstid.

Vi tilbyr
 • en spennende og variert stilling i et tjenesteområde under utvikling
 • et innovativt arbeidsmiljø med fokus på digitalisering, forbedring av logistikk og økt fokus på elektriske hjelpemidler/velferdsteknologiske løsninger
 • nødvendig opplæring i alle prosesser innenfor hjelpemiddelformidling
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.