Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Servicemedarbeider - renhold

Offentlig forvaltning

Trives du med en ansvarsfull jobb i et hektisk miljø? Er du i tillegg positiv, ansvarsfull og liker å møte nye mennesker? Kirurgisk og medisinsk lettpost søker en serviceinnstilt renholder til fast 100% stilling. Dette er en spennende stilling der du vil få en variert arbeidshverdag, med mye ansvar. 

Lettposten har pasienter fra hele somatikken i Arendal, og er en sengepost i stadig utvikling. Vi har 30 senger over to etasjer, og har en svært variert drift. Våre pasienter er elektive innleggelser og operasjonspasienter, pasienter som overflyttes fra andre sengeposter, noe ø-hjelpspasienter samt en del dagbehandling og polikliniske pasienter. Vi har høy turnover, og mange inn- og ut skrivninger i løpet av ett døgn. 

Hos oss legger vi vekt på at pasientene skal være i et miljø som ikke er så sykehuspreget, og vi oppmuntrer pasientene til å bruke sine egne ressurser. Pasientene på lettposten er oppegående, og ordner selv daglige gjøremål.

Vi ser etter deg som har lyst til å utvikle deg faglig, og som trives i et miljø med høyt tempo. Som servicemedarbeider hos oss jobber du i stor grad selvstendig, og skal foreta selvstendige vurderinger, vise initiativ og holde seg orientert om utvikling innen sitt ansvarsområde. Du har medansvar for at arbeidet utføres i samsvar med enhetens målsetting, og Sørlandet sykehus sine faglige og etiske retningslinjer. Vi ser også et en som arbeider for et godt arbeidsmiljø på tvers av profesjoner, fremmer et godt samarbeid internt i avdelingen og yter service til pasientene. 

Servicemedarbeidere på lettposten går i fast årsturnus, med hjelpeturnus for lavaktivitetsperioder. Stillingen innebærer arbeid på annen avdeling i fast turnus, og evt ved behov. Det vil være mulighet for redusert stillingsprosent. Ved interne omrokkeringer kan andre stillinger bli aktuelle. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som renholdsoperatør eller lang erfaring som renholder
 • Erfaring og kjennskap til sykehushygiene er en fordel
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig, dokumentert bestått norske språkferdigheter B2
 • Stillingen innebærer fysisk aktivitet og det kreves derfor god helse

Personlige egenskaper:

 • Du er fleksibel og trives med variasjon i arbeidshverdagen
 • Du er opptatt av å yte best mulig service
 • Du er nøyaktig og ansvarsbevisst
 • Du er kvalitetsbevisst
 • Du har et blikk for detaljer og et godt renhold
 • Du tar ansvar og kan jobbe selvstendig med dine arbeidsoppgaver
 • Du kan håndtere mange saker samtidig og har evne til å prioriterer disse
 • Du er imøtekommende og har en positiv fremtoning til de du møter
 • Du behandler pasienter, pårørende og kolleger profesjonelt og empatisk, er imøtekommende og viser respekt
 • Du er omgjengelig og samarbeider godt med andre
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Strukturert og tilpasset opplæring
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Gode pensjonsvilkår