Ledig stilling

Haugesund kommune

Servicemedarbeider (husøkonom)

Offentlig forvaltning

Sentrum behandlingssenter (SBS) er en institusjon i Haugesund kommune og holder til i flotte lokaler ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Enheten har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester innen mottak, øyeblikkelig hjelp, lindrende behandling, korttid og rehabilitering.
Det er fra medio mars ledig stilling som servicemedarbeider  (husøkonom) i 100 prosent stilling ved enheten. Servicemedarbeideren  vil ha ansvar for innkjøp, drift og service knyttet til personalet i enhetens avdelinger.

I denne stillingen ønsker vi en person som er kvalifisert til å både ta ansvar for, og ha systematisk oversikt over institusjonens arealer, tekstiler og inventar. Den som tiltrer stillingen vil ha oppgaver som skal understøtte daglig drift og logistikk. Viktige ansvarsområder vil være knyttet opp til varebestilling, vask av pasienttøy og serve avdelingene i det daglige.

Arbeidsoppgaver:

 • Administrere og koordinere tjenester som understøtter daglig drift av institusjon
 • Bestille og motta varer
 • Distribuere mottatte varer ut i enheten, samt holde orden og overoppsyn på de ulike lagrene
 • Oppfølging av rutiner
 • Ajourhold av enhetens stoffkartotek
 • Attestere fakturaer
 • Melde inn feil og mangler på elektromedisinsk utstyr mv.
 • Vask av pasienttøy, dyner og puter i internt vaskeri
 • Oppfølging av diverse innkjøpsavtaler knyttet til inventar og utstyr i enheten
 • Bistå ledelse og ansatte i enheten i forhold til daglig drift
 • Tilrettelegging og forberedelser av høytider, duker/servietter/pynt/blomster
 • Tilrettelegge for undervisning til de ansatte innen kunnskapsfeltet

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis høyskoleutdanning innen serviceledelse, tidl. husøkonom eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring gjerne fra helseinstitusjon, men også hotelldrift/administrasjonsbygg eller lignende vil kunne bli vurdert
 • Gode IT-kunnskaper
 • Ønskelig at søker har kunnskap innen lagerhold og logistikk
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • Ta initiativ og være løsningsorientert
 • Nøyaktighet
 • Ordenssans
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • 100 prosent fast stilling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i HKP
 • Avlønning iht. gjeldende tariff