Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Servicemedarbeider

Offentlig forvaltning

Enhet for Transport og portør er en enhet i Avdeling for Internservice i Medisinsk Serviceklinikk (MSK) ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Enhetene har ansvar for interntransport (mat, tøy og varer), portørtjeneste, avfallshandtering og eksterne leveranser som oksygen, dialysevæske/utstyr til hjemmeboende pasienter og oppfølging av legesentre i forhold til henting og levering av ulike prøver. Vi ordner også transport av varer, utstyr og post mellom de tre sykehusene. 

Enheten har 40 ansatte fordelt på 28 årsverk.

Det nå ledig 100 % fast stilling som servicemedarbeider. Dersom intern ansettelse kan annen stillingsandel bli ledig.  Stillingen innebærer turnusarbeid p.t. hver 3. helg, arbeid på dag, kveld og natt, og med ukentlig arbeidstid p.t. 35,5 timer.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Transport av pasienter i seng eller rullestol
 • Sengetransport
 • Intern transport; post, varer, mat, tekstiler, avfall
 • Ekstern transport; henting og levering av, dialysevæske, medisiner, blodprøver, varer og utstyr i Kristiansand og vest i Agder 
 • Flyttetjenester, sikkerhetsmakulering, sortering av utgående post og avfallshåndtering
 • Den som tilsettes deltar i den totale driften av sykehuset, noe som innebærer stor grad av fleksibilitet i forhold til eksisterende og nye oppgaver. Vi legger stor vekt på at du som medarbeider gis utviklingsmuligheter gjennom deltakelse i mindre prosjekter, ulike utvalg og arbeidsgrupper, samt enkle administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra sykehusdrift, serviceyrker (facility services) og transport er ønskelig
 • Grunnleggende IT ferdigheter
 • Sertifikat klasse B
 • Utdanningsnivå; minimum videregående skole
 • Det er ønskelig med fagbrev i logistikk, portør- eller helsefag
 • God fysisk kapasitet
 • Språk; må beherske norsk skriftlig og muntlig         

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner og evne til empati
 • Du bør takle uventede situasjoner på en trygg måte
 • Du må like å jobbe i team og kunne jobbe selvstendig
 • Vi ønsker en kollega som tar ansvar, som ser muligheter, er positiv,  omstillingsvillig, har god forståelse for servicutøvelse
 • Vi ønsker deg som tenker helhetlig og som setter pasientene aller først        

Vi tilbyr:

 • Hektisk hverdag med god bredde i oppgaver - jobbrotasjon
 • Gode pensjonsordninger, se www.klp.no
 • Hyggelig arbeidsmiljø som er inkluderende og støttende, og hvor det arrangeres sosiale aktiviteter og tiltak året rundt.
 • IA-bedrift
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Muligheter til å ta fagbrev som portør eller i logistikk
 • Bedriftshelsetjeneste, treningsrom
 • Bedriftsidrettslag, fotball, spinning, løping etc
 • Variert arbeidstid, turnus
 • God opplæring