Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Servicekoordinator ved Sykehuset i Vestfold 

Offentlig forvaltning

Vi søker en engasjert og lærevillig servicekoordinator til å bli en del av vårt team i Medisinsk Teknologisk Avdeling (MTA). Som servicekoordinator vil du spille en viktig rolle ved å være ansikt utad for MTA og bidra til god prioritering, arbeidsfordeling og oppfølging.

Avdelingen forvalter omtrent 11 000 utstyrsenheter på Sykehuset i Vestfold. Vi har ansvar for at det medisinsk tekniske utstyret ved sykehusets lokasjoner i Vestfold til enhver tid er sikkert og vedlikeholdes korrekt. Medisinsk teknologisk avdeling består av 13 erfarne kollegaer med varierende og bred kompetanse.

Søkere med erfaring fra klinisk eller teknisk jobb/drift ved sykehus vil bli foretrukket. Dette er en spennende stilling for deg som liker struktur og orden med ønske om en allsidig og meningsfylt jobb.

Primærarbeidssted vil være ved sykehusets lokaliteter i Tønsberg

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning/erfaring innen helsefag, data, elektronikk og/eller medisinsk teknologi.
 • Utdanning eller relevant erfaring innen ledelse, administrative og/eller tekniske fag ses på som en fordel.
 • Erfaring fra kundebehandling, service og/eller prosjektarbeid verdsettes

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Personlige egenskaper:

 • God gjennomføringsevne
 • Overholder frister og avtaler
 • Analytiske og strukturelle ferdigheter
 • God bruker av IKT-verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Utmerket kommunikasjonsevne og evne til å samarbeide med ulike interessenter på forskjellige nivåer i organisasjonen.
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også i team
 • Erfaring med å jobbe i et hektisk og tilpasningsdyktig miljø med fokus på kontinuerlig forbedring.
 • Bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å jobbe i et hektisk og smidig miljø som setter fokus på kontinuerlig forbedring og innovasjon
 • En allsidig jobb med gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.