Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Serviceinnstilt helsesekretær søkes til kirurgiske sengeposter

Offentlig forvaltning

Kirurgisk kontoravdeling yter service til de ulike avdelingene innen kirurgi – sengeposter, poliklinikker, dokumentflyt og logistikk i sykehusets pasientadministrative datasystemer.  

Kirurgisk kontoravdeling søker etter 1 motivert og arbeidslysten helsesekretær som kan yte god service til dagkirurgiske enheter og sengepostene våre. Hos oss har du muligheten til å lære mye om pasientforløp samt få et unikt innblikk i sykehusdrift.

Vi har ledig 1 sykevikariat i 100 % stillingsstørrelse foreløpig i perioden mars - des 2023. 

Arbeidstid dagtid/ukedager innenfor avdelingenes åpningstider: 06:45 - 14:15 eller 07:30 - 15:00 avhengig av hvilken avdeling man jobber på.

Arbeidssted vil variere etter driftens vikarbehov, og du vil få en mulighet til å arbeide på ulike sengeposter samt på vår dagkirurgiske operasjonsenhet. Fleksibilitet, positivitet og lærevillighet er derfor viktige forutsetninger for å søke jobben hos oss.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 • Kontorfaglige oppgaver knyttet til dagkirurgi og ekspedisjon - oppmøte, oppgjør, registrering av helsedata.
 • Bistå sengepost med forefallende kontoroppgaver rundt pasientenes innleggelse, opphold og utskrivelse.
 • Besvare interne og eksterne henvendelser på telefon.
 • Yte service internt i team bestående av sykepleiere, leger og annet helsepersonell.
 • Oppgaver kan endres etter driftens behov.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon eller under utdanning som helsesekretær.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring med telefon og pc som arbeidsverktøy.
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Det er en fordel om du har kjennskap til DIPS, men opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper:

 • Du må mene at å yte god service er gøy!
 • Utpreget servicemenneske.
 • Presis, nøyaktig og engasjert.
 • Evne til god samhandling i et tverrfaglig miljø bestående av kontor, sykepleiere og leger.
 • Du må like å jobbe selvstendig samt har evne til å prioritere i en hverdag hvor ting endrer seg raskt.
 • Lojal overfor avdelingen og sykehusets målkrav.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Opplæring som helsesekretær på sykehus.
 • En spennende jobb i et tverrfaglig system.
 • Et godt innblikk i sykehusdrift.
 • Opplæring i våre pasientadministrative datasystemer.
 • Kompetanseutvikling, fagdager, interne kurs.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.