Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Sentrum videregående skole - Undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag (vikariat)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Sentrum videregående skole har, med oppstart snarest, ledig vikariat i ca. 80 % undervisningsstilling innenfor helse- og oppvekstfag. Vikariatet har varighet til 31.12.2022.

Dersom du kun har mulighet til å ta deler av denne stillingen, oppfordrer vi deg fortsatt til å søke. Får vi flere søkere som ønsker lavere stillingsprosent, vil vi vurdere å dele opp stillingen.

Vi søker deg som har

 • relevant utdanning og/eller erfaring innen helsefag
 • evne til å være en tydelig klasseleder
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å bygge gode relasjoner med elever og ansatte
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • vilje til å bidra i skolens kontinuerlige forbedringsarbeid

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø som vektlegger organisert samarbeid
 • trygge rammer, systemer og rutiner i oppfølgingsarbeidet av elevene
 • et inspirerende arbeidsmiljø som jobber med elevenes utvikling på vei mot en yrkeskarriere
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • vikariat i ca. 80 % undervisningsstilling til 31.12.2022
 • oppstart snarest
 • arbeidssted Kongsvinger

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i programfag innenfor helse- og oppvekstfag
 • støtte enkeltelever i læringssituasjonen
 • bidra i tilretteleggingen for undervisningsforholdene i tråd med elevenes behov
 • arbeide for et trygt læringsmiljø i klassene
 • delta i skolens ulike samarbeidsorganer og /-arenaer
 • andre oppgaver etter skolens behov

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.