Sentrum videregående skole - Undervisningsstilling i elektrofag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Sentrum videregående skole har fra 1. januar 2022 ledig 100 % fast undervisningsstilling innenfor elektrofag og datateknologi.

Hos oss blir du del av et inspirerende arbeidsmiljø som jobber med elevenes utvikling på vei mot en yrkeskarriere. Undervisningen vil kunne foregå både på Vg1 og Vg2 innenfor skolens tilbud, avhengig av søkerens kompetanse.

Vi søker deg som har

 • relevant utdanning - fagbrev/teknisk fagskole/faglærerutdanning/høyere utdanning
 • relevant praksis 
 • pedagogisk utdanning, søker uten pedagogisk utdanning må ta dette innen 3 år
 • evne til å være en tydelig klasseleder
 • evne til å se den enkelte elevs behov og tilpasse undervisningen etter det
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å bygge gode relasjoner med elever og ansatte
 • god forståelse for og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • vilje til å bidra i skolens kontinuerlige forbedringsarbeid
 • førerkort klasse B

Vi tilbyr

 • en spennende jobb der du får være med å utdanne framtidens fagarbeidere
 • et kompetansemiljø med nær tilknyting til næringslivet i regionen
 • et godt arbeidsmiljø som vektlegger organisert samarbeid
 • trygge rammer, systemer og rutiner i oppfølgingsarbeidet av elevene
 • et læringsfellesskap som er opptatt av faglig utvikling hos elever og ansatte
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • fast 100 % undervisningsstilling ledig fra 01.01.2022
 • arbeidssted Kongsvinger

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i programfag innenfor elektrofag
 • bidra til at elever får utplassering i bedrift
 • bidra til å utvikle gode relasjoner og nettverk med lokalt næringsliv
 • delta i skolens ulike samarbeidsorganer og /-arenaer
 • kontinuerlig faglig oppdatering
 • andre oppgaver etter skolens behov

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.