Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sentrum videregående skole - Senter for voksnes læring - Undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag (engasjement)

Beskrivelse

Sentrum videregående skole, Senter for voksnes læring har ledig ca. 50 % engasjement som undervisningsstillig i helse- og oppvekstfag med oppstart snarest.

Senter for voksnes læring Glåmdal har ansvaret for voksenopplæringen i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Våler, Åsnes, Sør-Odal og Nord-Odal. Engasjementet er opprettet med bakgrunn i at Senteret har fått tildelt ekstramidler i forbindelse med korona, og har varighet ut skoleåret 2020/2021.

Vi søker deg som har

 • pedagogisk utdanning
 • bakgrunn eller erfaring med undervisning fra videregående skole
 • bred faglig kompetanse fra høyskole/universitet
 • evne til å være en tydelig klasseleder
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å bygge gode relasjoner med elever og ansatte
 • evne til å se den enkelte elevs behov og tilpasser undervisningen etter det
 • gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø som vektlegger organisert samarbeid
 • trygge rammer, system og rutiner i oppfølgingsarbeidet for hver enkelt elev
 • et læringsfellesskap som er opptatt av faglig utvikling hos elever og ansatte
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • Ca. 50 % engasjement, med oppstart snarest og varighet fram til 31.07.2021
 • arbeidssted Sentrum videregående skole

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i programfag innenfor helse- og oppvekstfag med stor vekt på elevenes språkelige kompetanse
 • kontaktlærer for en gruppe av fremmedspråklige elever

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.