Detaljer

 • Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2020
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3288931
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune

Sentrum behandlingssenter, sykepleier-vikariater i 100 % og 80 % ved avdeling for rehabilitering og korttid

Sentrum behandlingssenter (SBS) holder til i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Enheten har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester innen mottak, øyeblikkelig hjelp, lindrende behandling samt rehabilitering og korttid. SBS har to avdelingssykepleiere, fire fagansvarlige, høy sykepleiedekning og dyktige helsefagarbeidere. Enheten har fast ansatte leger, samt fysio- og ergoterapitjenester. Haugesund kommune har tett samarbeid med både Høgskolen på Vestlandet og Haugesund Sjukehus/Helse Fonna. Avdelingene har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er i utplassert i praksis.

Det er for tiden to ledige vikariater som sykepleier ved avdeling for rehabilitering og korttid, ett i 100 prosent og ett i 80 prosent stillingsstørrelse.  De som ansettes må påberegne å kunne gå på tvers av gruppene ved behov.

Pasienter som er innlagt på denne gruppen har av ulike årsaker fått vedtak om et korttidsopphold fra Vedtakskontoret i kommunen. Det kan være ordinære korttidsopphold, vekselopphold eller avlastningsopphold for pårørende. Pasientene har ulike diagnoser og behandlingsopplegg, og det er derfor et spennende og lærerikt arbeidssted hvor du vil komme bort i ulike faglige utfordringer. Avdelingen har ukentlige samarbeidsmøter med fysio- og ergoterapitjenesten, samt kartlegging av enkelte pasienter i forhold til kognitiv svikt. Vi har også pasienter i avdelingen i påvente av fast sykehjemsplass, men målet med de fleste opphold er hjemreise. Blir hjemreise aktuelt avholdes det  nettverksmøter for å avklare behov for hjelp i hjemmet, samt andre aktuelle tjenester kommunen tilbyr.  Vedtakskontoret kaller inn til dette møtet mot slutten av oppholdet. Alle pasienter i avdelingen har egne romslige rom og funksjonelle bad i nye og flotte omgivelser.

Arbeidsoppgaver
 • Som sykepleier har du ansvar for utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, samt observasjon og dokumentasjon knyttet til innlagte pasienter. Du vil få ansvar for oppfølging og tilrettelegging av medisinske oppgaver i avdelingen. Videre har du i samarbeid med andre yrkesgrupper tverrfaglig ansvar for pleie og behandling av den enkelte pasient og bidra til kvalitetsutvikling innenfor helse, miljø og sikkerhet.
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier med gyldig norsk autorisasjon
 • Det er ønskelig med videreutdanning innen geriatri, rehabilitering eller annen relevant kompetanse
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig
 • Tilsetting i stillingen krever godkjent politiattest
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjert
 • Trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs
 • Opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende
 • Evne til å gi og motta veiledning
 • Målrettet og systematisk
 • Like utfordringer
 • Handlings- og løsningsorientert 
Vi tilbyr
 • 100 og 80 prosent vikariat som sykepleier
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Hos oss møter du et godt utviklet fagmiljø med mange kollegaer. Du får også gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppeliv- og fritidsforsikring