Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Sentrum behandlingssenter - Avdeling for rehabilitering og korttid har ledig 100 % stilling som  sykepleier/vernepleier 

Offentlig forvaltning

På Sentrum behandlingssenter finner du en spennende arbeidsplass med faglige utfordrende arbeidsoppgaver og engasjerte medarbeidere som yter det lille ekstra. Vi har som visjon at vi skal skape et senter der pasienter og pårørende skal bli møtt med likeverd og ansvarlighet. Vekst, utvikling og trivsel skal prege samarbeidet mellom pasient og personal.

Avdeling for rehabilitering og korttid holder til i 5. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og leverer kommunale tjenester innenfor fagfeltet. 

Pasienter som er innlagt i avdelingen har av ulike årsaker fått vedtak om et korttidsopphold fra Vedtakskontoret i kommunen. Det kan være et ordinært korttidsopphold, vekselopphold eller avlastningsopphold for pårørende. Pasientene har ulike diagnoser og individuelle behandlingsopplegg, noe som gjør dette til en spennende og lærerik arbeidsplass. Avdelingen har ukentlige samarbeidsmøter med fysio- og ergoterapitjenesten, samt kartlegging av enkelte pasienter i forhold til kognitiv svikt. Målet med de fleste opphold er hjemreise, men vi har også pasienter i avdelingen i påvente av fast sykehjemsplass. Blir hjemreise aktuelt planlegges det i samarbeid med Vedtakskontoret og hjemmetjenesten, samt andre aktuelle tjenester kommunen tilbyr. Avdelingen er delt inn i tre ulike grupper med plass til inntil 10 pasienter på hver gruppe. Alle pasientene i avdelingen har egne romslige rom og funksjonelle bad i nye og flotte omgivelser. Avdelingen har eget laboratorium, godt utvalg i medisinteknisk utstyr, hjelpemidler og annet for å ivareta HMS for den enkelte på en god måte.

Avdelingen har en avdelingssykepleier, to fagansvarlige sykepleiere, høy sykepleiedekning og dyktige helsefagarbeidere. I tillegg er det på dagtid fast ansatt lege og fysio- og ergoterapitjenester. Sentrum behandlingssenter har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er i utplassert i praksis. 


Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/vernepleier med gyldig norsk autorisasjon
 • Ønskelig med videreutdanning innen enten geriatri, rehabilitering, aldersdemens eller psykiatri
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen
 • Sykepleierstudenter i siste semester av studiet kan søke

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert
 • Evne til å gi og få veiledning
 • Målrettet og systematisk
 • Like utfordringer
 • Handling- og løsningsorientert 
 • Trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs
 • Være opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Faste stillinger som sykepleier/vernepleier med arbeid for tiden hver tredje helg
 • Arbeidstider: dagvakt 07.30 - 15.00, kveldsvakt 14.45 - 22.00
 • Man er aldri alene som sykepleier i avdelingen
 • Faste fagdager i turnus
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte arbeidsdager
 • Et godt utviklet fagmiljø med mange kollegaer
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Startpakke for sykepleiere/vernepleier som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000, pluss ytterligere kr. 20.000 dersom sykepleier/vernepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år jf. retningslinjene for startpakke.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppeliv- og fritidsforsikring