Ledig stilling

Haugesund kommune

Sentrum behandlingssenter - avdeling for rehabilitering og korttid har ledig  100 prosent  stilling som  sykepleier  

Offentlig forvaltning

Sentrum behandlingssenter (SBS) holder til i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Enheten har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester innen mottak, øyeblikkelig hjelp, lindrende behandling samt rehabilitering og korttid.

SBS har to avdelingssykepleiere, fire fagansvarlige, høy sykepleiedekning og dyktige helsefagarbeidere. Enheten har fast ansatte leger, samt fysio- og ergoterapitjenester. Haugesund kommune har tett samarbeid med både Høgskolen på Vestlandet og Haugesund Sjukehus/Helse Fonna. Avdelingene har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er i utplassert i praksis.

På Sentrum behandlingssenter finner du en spennende og givende arbeidsplass med faglige utfordrende arbeidsoppgaver og engasjerte medarbeidere som yter det lille ekstra. Vi har som visjon at vi skal skape et senter der brukere og pårørende skal bli møtt med likeverd og ansvarlighet. Vekst, utvikling og trivsel skal prege samarbeidet mellom pasient og personal.

Det er for tiden ledig fast stilling  som sykepleier ved avdeling for rehabilitering og korttid, 

Den som ansettes må påberegne å gå på tvers av gruppene i avdelingen ved behov.

Pasienter som er innlagt i avdelingen har av ulike årsaker fått vedtak om et korttidsopphold fra Vedtakskontoret i kommunen. Det kan være et ordinært korttidsopphold, vekselopphold eller avlastningsopphold for pårørende. Pasientene har ulike diagnoser og individuelle behandlingsopplegg, noe som gjør dette til en spennende og lærerik arbeidsplass. Avdelingen har ukentlige samarbeidsmøter med fysio- og ergoterapitjenesten, samt kartlegging av enkelte pasienter i forhold til kognitiv svikt. Målet med de fleste opphold er hjemreise, men vi har også pasienter i avdelingen i påvente av fast sykehjemsplass. Blir hjemreise aktuelt planlegges det i samarbeid med Vedtakskontoret og hjemmetjenesten, samt andre aktuelle tjenester kommunen tilbyr. Alle pasientene i avdelingen har egne romslige rom og funksjonelle bad i nye og flotte omgivelser.

Arbeidsoppgaver:

 • Som sykepleier har du ansvar for utførelse og oppfølging av sykepleierfaglige prosedyrer, samt observasjon og dokumentasjon knyttet til innlagte pasienter. Du vil få ansvar for oppfølging og tilrettelegging av medisinske oppgaver i avdelingen. Videre har du i samarbeid md tverrfaglige yrkesgrupper ansvar for pleie og behandling av den enkelte pasient, og bidra til kvalitetsutvikling innen helse-miljø og sikkerhet

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med gyldig norsk autorisasjon
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert
 • Evne til å gi og få veiledning
 • Målrettet og systematisk
 • Like utfordringer
 • Handling- og løsningsorientert 
 • Trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs
 • Være opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Fast stilling som sykepleier med arbeid for tiden hver tredje helg
 • Arbeidstid: dagvakter 07.30-15.00, kveldsvakter 14.45-22.00
 • Man er aldri alene som sykepleier i avdelingen
 • Fste fagdager i turnus
 • Et aktiv og trivelig arbeidsmiljø
 • Spennende og variert arbeidsdag
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000, pluss ytterligere kr. 20.000 dersom sykepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år jf. retningslinjene for startpakke
 • Et godt utviklet fagmiljø med mange kollegaer.
 • Gode forsikrings -og pensjonsordninger, blant annet gruppeliv- og fritidsforsikring