Ledig stilling

Haugesund kommune

Sentrum behandlingssenter - avdeling for rehabilitering og korttid har ledig  100 prosent fast stilling som  sykepleier  

Offentlig forvaltning

Sentrum behandlingssenter (SBS) holder til i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Enheten har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester innen mottak, øyeblikkelig hjelp, lindrende behandling samt rehabilitering og korttid. SBS har to avdelingssykepleiere, fire fagansvarlige, høy sykepleiedekning og dyktige helsefagarbeidere. Enheten har fast ansatte leger, samt fysio- og ergoterapitjenester. Haugesund kommune har tett samarbeid med både Høgskolen på Vestlandet og Haugesund Sjukehus/Helse Fonna. Avdelingene har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er i utplassert i praksis.

På Sentrum behandlingssenter finner du en spennende og givende arbeidsplass med faglige utfordrende arbeidsoppgaver og engasjerte medarbeidere som yter det lille ekstra. Vi har som visjon at vi skal skape et senter der brukere og pårørende skal bli møtt med likeverd og ansvarlighet. Vekst, utvikling og trivsel skal prege samarbeidet mellom pasient og personal.

Det er for tiden ledig fast stilling  som sykepleier ved avdeling for rehabilitering og korttid, gruppe korttid.

Den som ansettes må påberegne å gå på tvers av gruppene i avdelingen ved behov.

Pasienter som er innlagt i avdelingen har av ulike årsaker fått vedtak om et korttidsopphold fra Vedtakskontoret i kommunen. Det kan være et ordinært korttidsopphold, vekselopphold eller avlastningsopphold for pårørende. Pasientene har ulike diagnoser og individuelle behandlingsopplegg, noe som gjør dette til en spennende og lærerik arbeidsplass. Avdelingen har ukentlige samarbeidsmøter med fysio- og ergoterapitjenesten, samt kartlegging av enkelte pasienter i forhold til kognitiv svikt. Målet med de fleste opphold er hjemreise, men vi har også pasienter i avdelingen i påvente av fast sykehjemsplass. Blir hjemreise aktuelt planlegges det i samarbeid med Vedtakskontoret og hjemmetjenesten, samt andre aktuelle tjenester kommunen tilbyr. Alle pasientene i avdelingen har egne romslige rom og funksjonelle bad i nye og flotte omgivelser.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglige oppgaver, observere, planlegge, utføre og følge opp tiltak for pasienter
 • Bidra til helhetlige tjenester med utgangspunkt i pasientens mål og ressurser
 • Sikre god dokumentasjon iht. lovverk og interne rutiner
 • Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk behandling og medikamenthåndtering etter gjeldende retningslinjer og prosedyrer
 • Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Bidra med faglig autoritet og varme
 • Være en inspirerende kollega og veileder for studenter, lærlinger og andre faggrupper

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring fra arbeid i korttidsavdeling er ønskelig
 • Videreutdanning innen geriatri, rehabilitering eller annen relevant kompetanse er ønskelig
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig
 • Tilsetting i stillingen krever godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert og brenner for eldreomsorgen
 • Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har god planleggingsevne
 • Du er fleksibel og omstillingsdyktig
 • Du har gode holdninger og evne til etisk refleksjon
 • Du er opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende
 • Du har evne til å gi og motta veiledning
 • Du er målrettet og systematisk
 • Du er handling- og løsningsorientert 
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr:

 • 100 prosent fast stilling som sykepleier med arbeid hver tredje helg
 • Fadderordning for nyansatte og støttende ledelse
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø med et godt sosialt fellesskap
 • Høyt faglig nivå med stort fokus på kompetanseheving
 • Grunnlønn etter tariff med muligheter for kompetansetillegg
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppeliv- og fritidsforsikring
 • Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000, pluss ytterligere kr. 20.000 dersom sykepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år jf. retningslinjene for startpakke