Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Sennerud boliger søker etter flere vikarer

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjoner om å være best på vårt fagfelt i Norge. Vi har et stort og bredt fagmiljø, og tilbyr kurs og kompetanseheving på tvers av seksjonene våre.   

Vårt arbeid er forankret i FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og i veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".  

Sennerud boliger er en døgnbemannet bolig, hvor det bor 11 mennesker som er delvis eller helt avhengig av hjelp til dagliglivets gjøremål. Vi har som mål å ha trygge rammer, gi gode tjenester og skape et godt hjem for de som bor der. Samtidig er vi opptatt av at det skal være en fin arbeidsplass, med et godt arbeidsmiljø. Teknologi og innovasjon er viktig for oss i tiden fremover og det skal være en naturlig del av arbeidet, sammen med målrettet miljøarbeid og somatisk helsehjelp.   

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker deg som har autorisasjon / utdanning / erfaring innenfor helse-faget
 • Det er fint om du har praktisk arbeidserfaring med målrettet miljøarbeid  og kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevne  
 • Praktisk arbeidserfaring med håndtering av utfordrende atferd er en fordel  
 • Praktisk arbeidserfaring med journalføring innen helse er en fordel 
 • Gode IKT-kunnskaper er en fordel, det er også ønskelig med interesse/erfaring innen mestrings/helse/velferdsteknologi  
 • Førerkort klasse B, automatgir  
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig  

Gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.   

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Du har et stort engasjement for mennesker med nedsatt funksjonsevne   
 • Du er motivert og løsningsorientert  
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestrer perioder med høyt arbeidstempo  
 • Du skaper gode relasjoner med tjenestemottakere, pårørende og kolleger  
 • Du arbeider selvstendig og i team  
 • Du er endringsvillig   
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø  

Vi tilbyr:

 • Opplæring og veiledning  
 • Et bra fagmiljø med masse kompetanse som er i kontinuerlig utvikling  
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor  
 • Muligheter for relevant grunn- og videreutdanning  
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver  
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid  
 • Lønn og stillingskode blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen, utdanning og ansiennitet

Da vi er en døgnbemannet bolig, trenger vi vikarer til alle type skift, både dag, kveld og natt. Vi har langvakter på 12,5 time. Nattevaktene er våkne, og er på 11 timer. 
Det er fint om du får frem hva slags vakter du kan tenke deg, og når du er tilgjengelig for arbeid i søknaden. Vi innkaller til intervjuer fortløpende. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.