• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  11.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0485, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5789255
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Seniorveileder

Offentlig forvaltning

Er du vår nye Seniorveileder?

Levealderen øker, og vi forventer en betydelig økning i antallet og andelen eldre i befolkningen fram mot 2050. Denne økningen er noe kommunen og bydelen planlegger for. Økningen i forventet levealder gjør at flere vil leve til de er godt over 90 år. Gruppen eldre vil øke i størrelse, og flere vil leve med en eller flere kroniske sykdommer. Bydel Sagene har også mange aleneboende og fokus på fysisk og sosial aktiviteter når du blir eldre er viktig for å øke både livskvalitet og helse.

Du er den første kontakten med bydelen for mange eldre og vil ha mye oppsøkende virksomhet.

Du er opptatt av å styrke helse-og omsorgsarbeidet rettet mot eldre.

Samfunnsoppdraget til Sagene hjemmebaserte tjenester er at bydelens innbyggere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. 

Vi ser etter en seniorveileder som gir våre hjemmeboende eldre kjennskap til bydelens tilbud både innenfor helse, kultur, idrett og frivillighetsfeltet, og som evner å  motivere og legge til rette for økt mestring i eget liv.

Du evner å fange opp de eldres behov og motivere til økt deltagelse i bydelens tilbud og frivillighet.

Du er kreativ og målrettet og evner å organisere og forankre satsingen i tett samarbeid med ulike forbyggende tjenester som hjemmetjenesten, primærhelseteam  ergo-og fysioterapitjenesten, psykisk helse, frivilligsentral, fastlege  frivillig sektor m.fl.

Du er fremtidsrettet og er god på  å evaluere eget arbeid og bruke innsikten til videreutvikling.

Du er kreativ, oppsøkende, faglig sterk, god til samhandling på tvers og god til å motivere dine medmennsker.

Vi er på utkikk etter deg som har stor motivasjon for å etablere gode strategier som resulterer i mer forebyggende og helsefremmende tiltak for  bydelens eldre befolkning.

Forebyggende hjemmebesøk i kommunen og viktigheten av dette er beskrevet nærmere på denne linken.

Synes du dette høres spennende ut og mener du har det som trengs for å fylle denne rollen bør du søke denne stillingen!


Kvalifikasjoner:

 •  Relevant minimum 3 - årig utdanning på høyskolenivå innen helse- eller sosialfag
 • Dokumentert erfaring fra kommunale tjenester
 • Erfaring med Ressursfremmende Samtale/Motiverende Intervju
 • God digital kompetanse
 • Kunnskap om velferdsteknologi
 • Erfaring innen arbeidsfeltet, gjerne i tilsvarende eller sammenliknbar stilling
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og formidlingsevne. Du er motiverende og har evne til å skape tillit
 • Gjennomføringskraft- du har stor arbeidskapasitet og får ting gjort.
 • Du er strukturert og systematisk i ditt arbeid
 • Norskkunnskaper både skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå (C1)
 • Det er ønskelig/en fordel med formell kompetanse innen folkehelse, demens, psykisk helse, miljøarbeid eller annen relevant tilleggskompetanse.

Personlige egenskaper:

 • KOMPETENT, deler av din kompetanse og søker ny kunnskap
 • ROMSLIG, inkluderende og en god relasjonsbygger
 • ENGASJERT i faget, kvaliteten på tjenesten og i arbeidsmiljø
 • MODIG, fleksibel og tar utfordringene som kommer

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Stillingen er plassert i Hjemmebaserte tjenester som inneholder alt fra forvaltning, hjemmetjeneste, seniorsenter, frisklivssentralen, hukommelsesteam, psykisk helse og rus, samt fastlegekontorene der du blir del av en sterkt tverrfaglig enhet. 
 • En spennende, selvstendig og utfordrende jobb med store muligheter til å påvirke egen arbeidsplass
 • Vi tilbyr muligheten til å være med å påvirke og utvikle bydelenes tjenester, i tett samarbeid med tjenesteapparatet i bydelene og eksterne samarbeidspartnere.
 • Vi er en attraktiv sentrumsbydel med gangavstand til våre brukere 
 • Gratis treningsrom og rimelig kantine. 
 • Gode tjenestepensjons – og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Stillingen er lønnet i henhold til Oslo kommunes regulativ
 • Stillingen er 100% dagtid med fleksitid
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  11.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0485, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5789255
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune