Detaljer


Seniorrådgiver skyløsninger

NSM har ledig et 2-års engasjement som seniorrådgiver innen skyteknologier og skyløsninger.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter er involvert i problemstillinger relatert til bruk av skytjenester. Dette inkluderer deltakelse i store prosjekter der sky og tjenesteutsetting står sentralt, samt rådgivning og utforming av nasjonale tiltak og anbefalinger knyttet til skyløsninger og tilhørende teknologier.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) ble etablert i 2019 og skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet utarbeidelse og formidling av anbefalinger til offentlige myndigheter og næringsliv, deteksjon og hendelseshåndtering samt nasjonal koordinering av cyberhendelser. Senteret leverer også nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samler nasjonal kompetanse innenfor det digitale domenet og bidrar til samarbeid basert på et felles risikobilde og en felles situasjonsforståelse i det digitale rom. Ler mer på våre nettsider nsm.no/ncsc.

Stadig flere virksomheter har tatt i bruk, eller er i ferd med å ta i bruk skytjenester. Mange av disse virksomhetene har infrastruktur eller funksjoner som er viktig for samfunnet. NSM opplever et økende antall henvendelser med spørsmål om bruk av skytjenester og hva som kan settes ut i skyen. Dette gjelder spesielt opp mot sikkerhetslovens definisjon av grunnleggende nasjonale funksjoner. NSM er involvert i flere prosjekter der temaer relatert til tjenesteutsetting og bruk av skytjenester står sentralt.

Hovedfokuset til stillingen vil være å jobbe med spørsmål og problemstillinger knyttet til moderne skyløsninger og tilhørende teknologier.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Delta i prosjekter som omhandler sikkerhet i moderne skyløsninger
 • Jobbe med problemstillinger knyttet til moderne skyløsninger og tilhørende teknologier, herunder bistand til utarbeidelse av rapporter og anbefalinger.
 • Vurderinger knyttet til teknologier, leveranser og løsninger fra leverandører av skyløsninger.
 • Vurdere aktuelle og kommende teknologier, leveransemodeller og løsninger knyttet til moderne skytjenester opp imot opp imot krav i sikkerhetsloven og NATO-regelverk.
 • Holde seg faglig oppdatert på skyløsninger, teknologier og leverandørmarkedet
 • Holde seg oppdatert på trusler, sårbarheter og angrepsmetoder knyttet til skytjenester.
 • Utarbeide og formidle veiledninger og anbefalinger

Kandidaten vi søker høyere utdannelse (mastergrad eller tilsvarende) fortrinnsvis innen datateknologi, informatikk, informasjonssikkerhet eller andre relevante studieretninger. Relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdannelse.

Kandidaten må ha god teknologisk forståelse og minimum tre til fem års erfaring fra IKT i offentlig eller privat virksomhet. Kandidaten må ha erfaring fra komplekse IKT-systemer. Erfaring fra militær anvendelse av IKT vil være en fordel. Faglig fordypning og arbeidserfaring innen IKT-sikkerhet vil være en fordel, men vi er også interessert i deg som har bred erfaring fra IT-området.

Medarbeideren vi søker er strukturert, engasjert og analytisk. Du må ha evnen til å samarbeide og kommunisere, samt å ha fokus på leveringstid og kvalitet. Du bør kunne jobbe selvstendig og i grupper og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 Vi kan tilby:

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet og fremtidens digitale løsninger.
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy og mangfoldig kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til treningsfasiliteter
 • Kontorlokaler sentralt beliggende i Oslo


Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver og avlønnes med kr. 630 000 til kr. 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til HEMMELIG.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.