Ledig stilling

Nasjonalbiblioteket

Seniorrådgiver - Sekretariat for bibliotekutvikling

Bibliotek

Seniorrådgiver - Sekretariat for bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket har et overordnet ansvar for å bidra til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk og bidra til å utvikle og styrke bibliotekene i Norge som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner. Gjennom et aktivt, strategisk utviklingsarbeid skal Nasjonalbiblioteket bidra til faglig utvikling, samordning og effektivisering av bibliotekene. Innbyggernes og forsknings- og utdanningsinstitusjonenes behov for gode og relevante bibliotektjenester står i sentrum for utviklingsarbeidet. Arbeidet med utvikling og koordinering på bibliotekfeltet utføres i en løpende dialog med bibliotekenes eiere på ulike forvaltningsnivå og i ulike moderinstitusjoner. Fram til 2024 vil den nasjonale bibliotekstrategien «Rom for demokrati og dannelse» ligge til grunn for arbeidet med bibliotekutvikling. Regjeringen har signalisert at bibliotekstrategien skal revideres. Sekretariat for bibliotekutvikling er organisert som en stabsfunksjon under Nasjonalbibliotekaren for å samordne Nasjonalbibliotekets oppgaver knyttet til nasjonal bibliotekutvikling. Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler for å stimulere til utvikling i bibliotekene, som skal dekke et variert spekter av samarbeids- og prosjekttiltak innenfor bibliotekområdet.

Vi søker en medarbeider som skal bidra i Nasjonalbibliotekets arbeid som nasjonal bibliotekutvikler.

Arbeidet vil bestå av forefallende saksbehandling og deltakelse i avdelingens generelle arbeid. Avdelingen har hovedansvar for gjennomføring av Nasjonal bibliotekstrategi og redaksjonelt ansvar for nettstedet bibliotekutvikling.no.

 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer bl.a. saksbehandling, avdelingens generelle arbeid med gjennomføringen av Nasjonal bibliotekstrategi, rådgivning og kontakt med bibliotekene

Kvalifikasjoner:

Utdannelse fra høgskole eller universitet, gjerne med  bibliotekfaglig retning
Erfaring med saksbehandling fra offentlig virksomhet er en fordel 
God kjennskap til bibliotekenes formål og virksomhet 

Personlige egenskaper:

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Gode samarbeidsevner
Evne til å jobbe i team for å oppnå resultater

Utdanningsnivå
Mastergrad eller høyere og minimum 5 års relevant praksis. Realkompetanse kan erstatte kravet til utdanning 

Vi tilbyr:

En spennende jobb med stor kontaktflate
Gode faglige utviklingsmuligheter
Fast stilling i stillingskode 1364 Seniorrådgiver. Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er fra lønnstrinn 68-78 som fortiden utgjør kr. 626 100 -  776 900.- pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
Medlemskap i Statens Pensjonskasse