Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seniorrådgiver - Regional systemansvarlig for digitale innbyggertjenester 

Offentlig forvaltning

Ønsker du en faglig utfordrende og meningsfull arbeidshverdag i en av Nordens største IKT-bedrifter, med et brennende og engasjerende samfunnsoppdrag?
 
Da må du lese videre.
 
Helse Sør-Øst står overfor betydelige og spennende endringer i årene som kommer. Vi har et stort behov for å utvikle pasientens helsetjeneste og ta i bruk ny teknologi for å imøtekomme pasientens og sykehusenes behov. Sykehuspartner spiller en sentral rolle i denne transformasjonen, og vi søker nå deg som ønsker å bidra til modernisering, digitalisering og forbedring av hverdagen for helsepersonell i Helse Sør-Øst, samt for de pasientene vi har ansvar for.
 
Digitale innbyggertjenester er IKT tjenester og løsninger som øker innbyggers involvering i egen helse, og understøtter samhandling mellom helsepersonell, pasienten og pårørende. Disse kan være administrative tjenester som timebooking og brevløsninger, eller tjenester som direkte understøtter pasientbehandlingen gjennom samhandling, innsynstjenester og digital hjemmeoppfølging.
 
Regional systemansvarlig for Digital innbygger tjenester skal aktivt bidra til helhetlig styring av innbyggertjenester og vil ha helhetlig ansvar for forvaltning og videreutvikling av disse i tillegg til koordinering med andre Helseregioner og Norsk Helsenett.  
 
Sykehuspartner er opptatt av at brukerbehovene styrer retning på videreutvikling av IKT-løsningene, og at tiltakene har effekt helt ut. Vi søker deg som nysgjerrig ønsker å utforske behovene helsepersonell, pasienten og innbygger ser i sin hverdag med mål om å løfte helseløsningene til et nytt nivå, deg som kan bidra til å skape effektive prosesser og god samhandling slik at veien fra idé til realisert verdi blir så kort som mulig.
 
Vi trenger deg som har IT faglig kompetanse, er strukturert og gjerne har erfaring med prosessarbeid, men frem for alt – et sterkt ønske om å gå den ekstra milen for å bedre arbeidshverdagen til sykepleiere, leger og spesialister slik at de kan bruke sin tid til det beste for pasientene.
 
Høres dette interessant ut?  Send en søknad, jeg ser frem til å høre fra deg!          

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsitetsnivå
 • Kunnskap om og innsikt i samspillet mellom teknologi, forretning, økonomi og gevinstrealisering
 • Ledererfaring
 • Erfaring med prosessarbeid og smidig metode
 • Dokumentert gjennomføringsevne
 • Kjennskap til helsesektoren er en fordel
 • Erfaring med å jobbe i grensesnittet kunde/IT er en fordel
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Karakterer og vitnemål legges ved via Vitnemålsportalen

Personlige egenskaper:

 • Du kjenner deg igjen i våre verdier lagspiller, endringsvillig, ansvarlig og nytenkende
 • Kundeorientert med god forretningsforståelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Relasjonsbygger som skape resultater i team og i samspill med kollegaer og kunder
 • Strukturert, handlekraftig og løsningsorientert
 • Evne til å utvikle og motivere andre
 • Har glede av læring og utvikling – og ønsker å bidra med nytenkning
 • Er tillitsskapende og villig til å si din mening – også når det er litt vanskelig  

Vi tilbyr:

 • Arbeidsoppgaver som bidrar inn i et kritisk samfunnsoppdrag
 • Mulighet til å være med å utvikle fremtidens helsetjenester med bruk av IKT Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Arbeidsmiljø som preges av godt samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
 • En spennende stilling i et spennende fagmiljø med høy kompetanse
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lokaler i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.