Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Seniorrådgiver/rådgiver GIS og plan

Offentlig forvaltning

Fylkeskommunen har som en av sine oppgaver å gi strategisk retning for utviklingen i eget fylke. Fylkeskommunen ønsker ved hjelp av blant annet GIS å se på bruken av arealene i fylket og nedbygginga av naturressurser, verdifull natur og klimatilpasning. Dette er viktig for å kunne bruke arealene på en bærekraftig måte. Fylkeskommunen ønsker å være en relevant bidragsyter og samarbeidspartner for kommunene i regionen. Vi søker en engasjert person med GIS og plan-erfaring som skal bidra til utvikling av arealregnskap og naturregnskap. I tillegg å kunne vise hvordan arealene kan bidra i utslipp/lagring av karbon.

Arbeidsoppgaver:

Sentralt i stillingen vil være utvikling av et arealregnskap for Trøndelag, bruk av GIS i forvaltningen, og bidra til at kommunene også kan nyttiggjøre seg denne innsatsen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Innhente grunnlagsdata fra Norge digitalt, kommuneplaner, kommune(del)planer og reguleringsplaner for å få på plass en arealmosaikk for Trøndelag
 • Utarbeide et arealregnskap for fylket på kommunenivå, bla påvirkning av ulike naturtyper (inkl jordbruk)
 • Utarbeide karbonregnskap i samarbeid med kunnskapsleverandører
 • Utvikle naturregnskap i samarbeid med kunnskapsleverandører og sentrale myndigheter
 • Jobbe tverrfaglig med kombinasjonen GIS og plan for å finne løsninger og lage analyser som fremmer effektivitet og gir et bedre beslutningsgrunnlag
 • Generelle GIS-oppgaver som fylkeskommunen har ansvar for, må påregnes.
 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelor-/masternivå
 • Ha erfaring med bruk av GIS-verktøy, og kjennskap til ESRI programvare
 • Plankompetanse er en fordel
 • Natur og klimakompetanse tillegges vekt
 • Relevant erfaring fra denne type arbeidsoppgaver tillegges vekt
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for utvikling av fagfeltet
 • Samarbeidsorientert, ansvarsfull og strukturert
 • Positiv innstilling 
 • God gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • Fast ansettelse
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger  
 • Lønn etter avtale  
 • Kontorsted Steinkjer eller Trondheim