Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Seniorrådgiver operativ planlegging og utvikling

Vi har behov for å styrke operativ planlegging og utvikling i Seksjon Strategisk utvikling og analyse i avdeling Styring og utvikling med en initiativrik og ressurssterk seniorrådgiver.

Seksjonen har blant annet ansvar for partnerkoordinering, strategisk planlegging og strategisk analyse, samt planlegging innenfor beredskap og øvelser. Seksjonen samarbeider tett med NSMs ledelse og overordnede departementer.

Som seniorrådgiver innenfor operativ planlegging og utvikling skal du bidra til å revidere og videreutvikle NSMs leveranser på strategisk nivå, herunder NSMs situasjonssenter, NSMs situasjonsbilde og NSM operative planverk. Du skal også delta i annet analyse- og utredningsarbeid som seksjonen er involvert i.

Arbeidsoppgaver:

 • Konseptutvikling
 • Bygging av situasjonsbilde
 • Revidere NSMs beredskapsplanverk
 • Operativ planlegging
 • Øvingsplanlegging for utvalgte øvelser
 • Utøve vakthavendefunksjonen i NSMs situasjonssenter
 • Representere NSM i relevante beredskaps- og øvingsfora, samt i relevante operative samhandlingsfora
 • Bidra til andre relevante pålagte oppgaver innenfor seksjonens og avdelingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner:

Må ha:

 • Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende med relevant fagkrets, gjerne fra Forsvaret
 • I spesielle tilfeller kan lang relevant erfaring kompensere for formell utdannelse
 • Erfaring med beredskaps- og øvelsesplanlegging
 • Fem års relevant erfaring

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med konseptutvikling innen operativvirksomhet på strategisk nivå i forsvarssektoren
 • Erfaring innen øvelsesevaluering
 • Erfaring fra operativ planlegging eller beredskapsplanlegging fra forsvarssektoren
 • Kjennskap til Nasjonalt beredskapssystem
 • Sikkerhetsfaglig forståelse

Personlige egenskaper:

Du må være strukturert, engasjert, analytisk og evne å se helhetlige sammenhenger i komplekse problemstillinger. Du må levere skriftlige produkter av høy kvalitet og med høyt presisjonsnivå innen fastsatte tidsfrister. Det er videre viktig at du har gode evner til samarbeid og kommunikasjon.

Personlig egnethet for stillingen og seksjonens samlende sammensetting vektlegges. Kandidater må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Kandidater må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Det forutsettes at den som ansettes er norsk borger kan sikkerhetsklareres og autoriseres.

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Stillingen er plassert som seniorrådgiver (SKO 1364) i Statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes i lønnsspenn kr. 583 900 – 813 400, (ltr 65 – 80) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker kan ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.