Detaljer


Seniorrådgiver IT (arkitektur og prosjektledelse)

Stavanger kommune ønsker å gå foran i digitaliseringsarbeidet og er i dag blant de fremste kommunene mht. moderne plattform og verktøy. Vi jobber kontinuerlig for å oppnå stadig bedre og mer effektive tjenester for kommunens innbyggere og ansatte. Nå trenger vi DEG som har god teknologisk forankring innen IT, er fremtidsrettet og ønsker å bidra i et både spennende og samfunnsnyttig arbeid.

Du vil jobbe i IT-avdelingen som i dag består av 55 fast ansatte og 7 lærlinger fordelt på fire seksjoner. Denne stillingen er lagt til seksjonen IT Administrasjon, men du vil samarbeide med ansatte på tvers av alle seksjonene i avdelingen - i tillegg til ansatte andre steder i kommunen.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver innen IT arkitektur og infrastruktur 
 • Lede IT-prosjekter
 • Gi råd innen IT (teknologi/arkitektur) og koordinere arbeidet mellom IT og andre fagavdelinger/tjenesteområder i kommunen
 • Implementere ny prosjektmetodikk og sørge for at denne blir fulgt
 • Andre IT-tekniske oppgaver som IT administrasjon har ansvar for
Kvalifikasjoner
 • Høyskole/universitetsutdanning innen IT (minimum 3 år)
 • Du har solid IT-kompetanse. I det ligger det at du har innsikt i IT arkitektur og infrastruktur, integrasjoner og informasjonsmodeller.
 • Det er ønskelig at du har erfaring som leder og/eller erfaring fra prosjektledelse
 • Det er en fordel om du har kjennskap til Prince 2 eller PMP
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C2. Dette gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Det er en fordel om du har erfaring fra offentlig virksomhet og har kjennskap til ITIL, ROS-analyser og GDRP og personvernlovgivning
Personlige egenskaper
 • Du liker å lede og er i stand til å motivere andre.
 • Du jobber systematisk og har god gjennomføringsevne. Du finner løsninger og får resultater.
 • Du tar ansvar, er tydelig og ryddig i din kommunikasjon og skaper gode relasjoner
Vi tilbyr
 • Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø hvor vi er opptatt av stadig å bli bedre og videreutvikle tjenestene vi tilbyr
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjem-Jobb-Hjem avtale
 • Stillingskode 853001 Seniorrådgiver og lønn etter avtale