Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Seniorrådgiver i seksjonen IT og Digitalisering

Offentlig forvaltning

Å beskytte Norge har aldri vært viktigere, og som seniorrådgiver hos oss vil du jobbe midt i hjertet av det som skjer.

Verdenssituasjonen viser at sikkerhet er viktig og her hos NSM er det kjernen av det vi driver med. Avdeling for Fellestjenester og Organisasjonsutvikling skal bidra til å skape et synlig, tydelig, effektivt og moderne NSM. Avdelingen skal være pådriver og iverksetter av digitale løsninger både internt og eksternt, samt sikre god forvaltning gjennom å skape god kontroll i prosjekter og prosesser og bidra til god effekt i disse. Avdelingen skal søke å oppnå god arbeids- og informasjonsflyt på tvers av avdeling og organisasjon. Avdelingen har som mål å oppnå høy tillit og respekt internt og eksternt, ha stor arbeidsglede og engasjement, samt ha god takhøyde.

Seksjon IT og Digitalisering leverer fellestjenester til direktoratets interne og eksterne brukere. NSMs oppdrag utvides parallelt med økt fokus på digitalisering av eksisterende oppgaver. Dette stiller nye krav til IT-tjenestene og NSM står overfor mange spennende prosjekter og utfordringer, hvor transformasjon og modernisering står sentralt. Økt bruk av plattformer og tjenester levert av, eller i samarbeid med andre aktører i staten, inngår som en viktig del i dette arbeidet.

Du kan bli en del av et voksende miljø i seksjon for IT og Digitalisering. Seksjonen bygger seg opp innenfor følgende; prosjektledelse, virksomhetsarkitektur, endringsledelse, prosessforbedringer, IKT-bestiller og utviklingsarbeid. Er dette noe du kan, har erfaring med eller ønsker å utvikle deg innenfor, er du interessant for oss. Er du i tillegg en energisk prosessdriver som kan håndtere og jobbe i skjæringene mellom strategi, styring og gjennomføring, er du sannsynligvis personen vi søker etter. Du vil bli en del av et fagmiljø som understøtter NSM hele veien fra identifiserte behov til gjennomføring og leverte IKT-løsninger/-tjenester. Dette vil skje gjennom proaktiv involvering og oppfølging, uavhengig av om tiltakene gjennomføres som prosjekter eller kontinuerlig utvikling.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på Masternivå innenfor IKT eller annet relevant fagområde. Relevant erfaring og annen utdanning kan etter vurdering kompensere for lavere utdanningsnivå
 • 3 års erfaring fra relevant arkitekturarbeid i større organisasjoner med et komplekst systemlandskap
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God teknologiforståelse og kjennskap til drift og utvikling.

Det er ønskelig med følgende kvalifikasjoner:

 • Sertifisering i et rammeverk for virksomhetsarkitektur (f.eks. TOGAF) og/eller prosjektledelse (f.eks. Prince 2)
 • God kjennskap til Microsoft programvare og gjerne inneha relevante Microsoft sertifiseringer.
 • Erfaring med endringsledelse og/eller endring av kultur i større organisasjoner
 • Erfaring med smidig arbeidsmetodikk, gjerne sertifiseringer
 • Erfaring med sikkerhetsgraderte systemer
 • Erfaring fra IKT forvaltning og oppfølging av eksterne samarbeidspartnere

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider med god gjennomføringsevne som er strukturert, engasjert og analytisk. Du bør videre ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne å forankre og kommunisere til alle nivåer i NSM. Det er også viktig at du er løsningsorientert, kreativ og handlekraftig. Du har god evne til å forstå din rolle i organisasjonen samtidig som du ikke er redd for å utfordre når du ser det kan gi merverdi. Du må også ha evne til å arbeide selvstendig, takle stress og ta selvstendige beslutninger. Er du i tillegg initiativrik og evner å bygge tillit, ser vi frem til å møte deg.

NSM er inne i en fase med høy endringstakt, og fleksibilitet og endringskompetanse vil bli spesielt vektlagt.

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet. NSM oppfordrer kvinner til å søke.

 Vi kan tilby:

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som har interesse for IKT-sikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Svært gode utviklingsmuligheter innenfor IKT-området generelt og IKT-sikkerhet spesielt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser


NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingene er plassert som seniorrådgiver/rådgiver (SKO 1364/1434), og lønnes i spennet lønnstrinn 64-80, tilsvarende kr. 593 500 til 839 900, avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte kandidater.  Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.